Harald Buset

+47 990 50 005

LinkedIn Harald Buset

Harald har bred internasjonal erfaring fra ledende stillinger og prosjekter i ulike bransjer. Hans kommersielle og tekniske innsikt bidrar til å sikre gjennomføring av prosjekter og tiltak, som realiserer sentrale virksomhetsmål.

Harald har bred erfaring med virksomhetsstyring, og han har gjennomført flere forretningskritiske prosjekter hvor samhandling mellom organisasjon, prosesser og systemer er avgjørende for suksess. Han har en god evne til å engasjere organisasjonen og samarbeidspartnere mot felles mål.

Haralds internasjonale bakgrunn gjør at han kommuniserer godt med personer på tvers av landegrenser og kulturell bakgrunn. Han er nysgjerrig og mulighetsorientert med sterkt engasjement og målfokus.

Ta kontakt for komplett CV

Kompetanseområder


 • Prosjekt- og programledelse
 • Forretningsutvikling
 • Internasjonalisering
 • Strategi
 • Endrings- og gjennomføringsledelse
 • Multikanal og omnikanal
 • Anskaffelser
 • CRM
 • ERP
 • e-handel
 • Salg og markedsføring