Rådgiveren fra Nordic Adviser viste meget god forretningsforsåelse, og utfordret oss på business case og gevinster.


Behovet for midlertidig ledelse kan ha mange årsaker, som at ansatte i sentrale roller har permisjon eller endringer som krever annen kompetanse i en overgangsfase skal gjennomføres. I et stort antall tilfelles har våre konsulenter også vært midlertidig ledere i den første fasen etter et oppkjøp. Hvis et for eksempel PE fond kjøper opp en eller flere selskaper og danner et nytt konsern, kan behovet for midlertidig CFO oppstå, slik at man fra et tidlig stadium kan rapportere i henhold til kravene.

Nordic Adviser har erfaring som midlertidig leder i av flere funksjoner som økonomi og finans, IT, prosjektkontor og operativ divisjons- eller avdelingsledelse.

  • Midlertidig CFO i stort nyeatblert næringsmiddelkonsern
  • Midlertidig CFO for et stort drikkevarekonsern
  • Midlertidig avdelingsleder for et stort nytt produktområde i forsikring
  • Midlertidig leder av programkontor i stort norsk finanskonsern
  • Midlertidig CFO i et PE-selskap
  • Midlertidig CFO i privat helseforetak
  • Midlertidig CFO et landsdekkende sikkerhetsselskap
  • Midlertidig avdelingsleder for oppgjørsavdeling i forsikring
  • Midlertidig IT-direktør i norsk bank

Kontaktperson:

Arve Særvoll

+47 958 04 630