Arve Særvoll

Arve Særvoll er siviløkonom fra NHH (1982) med spesialisering i regnskap og økonomistyring, og har omfattende erfaring fra linjeledelse og konsulentvirksomhet.


+47 958 04 630   |  Linked In

Økonomi- og målstyring

Han har arbeidet 11 år med økonomi- og målstyring og bekledd roller som økonomikonsulent, økonomisjef og økonomidirektør. Siden 1993 har Arve vært bedriftsrådgiver, først ni år i PWC hvorav fem år som partner, og to år som adm. direktør.

Lederkompetanse

Siden 2003 har Arve ledet Nordic Adviser. I over 25 år som konsulent har han arbeidet mye med effektivisering, omstilling, lønnsomhetsforbedring, kunderelasjoner (B2B), økonomistyring, endringsledelse og lederutvikling. Arve er også mye brukt som midlertidig leder.

Store selskaper

Han har tidligere primært arbeidet med store industri og handelsebedrifter som Norsk Hydro, Norske Skog, Unitor, ABB, Umoe og Borregård. De siste ti årene har Arve for det meste jobbet med finansnæringen, investeringsselskaper og offentlige virksomheter.


Kompetanseområder

  • Prosjektledelse
  • Omstilling
  • Leder-og organisasjonsutvikling
  • Økonomistyring
  • Lønnsomhetsforbedringer

Ta kontakt for komplett CV