Når endring skal gjennomføres

Nordic Adviser er et uavhengig konsulentselskap bestående av erfarne rådgivere. Vi leverer bedriftsrådgivning og prosjektledelse til virksomheter med endringsbehov.

Vår spesialkompetanse er prosjektledelse, digitalisering og verdikjedeoptimalisering, prosessforbedring, økonomistyring og IT. Integritet og konfidensialitet er en selvfølge.


Erfarne

Seniorkonsulenter med solid forretningsforståelse på strategisk og operativt nivå.

Profesjonelle

Profesjonell styring av transisjon med fokus på kundens virksomhet. Håndtering av de menneskelige sidene ved omstilling og endring.

Metodiske

Vi benytter effektive og velprøvde konsepter, metoder og verktøy. Vi arbeider systematisk og i tett samarbeid med kundens egne medarbeidere.

Bedriftsrådgivning og prosjektledelse til større virksomheter: