Hvem er vi


Nordic Adviser ble opprettet i 2003 og er et uavhengig konsulentselskap bestående av erfarne rådgivere med god forretningsforståelse.

Vi leverer bedriftsrådgivning og prosjektledelse til større virksomheter med behov for endringer og forbedringer, i privat og offentlig sektor. Vi har solid kompetanse innen prosjektledelse, endringsledelse og organisasjonsutvikling, effektivisering, digitalisering og IT, verdikjedeoptimalisering, prosessforbedringer og økonomistyring. Våre rådgivere er ofte engasjert i lengre oppdrag.

Vi har 16 faste rådgivere samt et stort nettverk av samarbeidsartnere som involveres i oppdrag ved behov. Nordic Adviser har kontorer sentralt i Oslo.

Bærekraft


Vi er stolte av å være Miljøfyrtårn-sertifisert og vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere virksomhetens negative påvirkning på klima og miljø. Vi skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

Vi legger vekt på områder der vår kompetanse eller nettverk kan bidra positivt. Dette kan være gjennom for eksempel prosjektfaglig bistand eller rådgivning i utvalgte bærekraftige initiativ for både private og offentlig aktører, men også i form av økonomisk støtte.

MiljøfyrtårnVi har i utgangspunktet relativt liten direkte påvirkning på bærekrafts-parameterne, men vi ønsker likevel å være vårt ansvar bevisst og har utarbeidet konkrete planer som skal øke bevisstheten knyttet til bærekraftige tiltak.

Vi legger spesielt vekt på følgende områder:

Vi skal tilrettelegge for et godt og trygt arbeidsmiljø for våre rådgivere

Våre rådgivere og prosjektledere sitter primært ute hos kunde i sine respektive kundeoppdrag for å kunne samarbeid godt med oppdragsgiver. I tillegg disponerer vi møterom og to faste arbeidsplasser hos en utleier. Vi forsøker derfor å utnytte allerede eksisterende ressurser på en god måte, men samtidig tilrettelegge for gode rammebetingelser.

Vi skal øke våre rådgiveres og samarbeidspartneres bevissthet om gode miljøvalg

Som konsulentselskap kan vi gjennom målrettede tiltak bevisstgjøre og påvirke den enkelte konsulent og vårt selskap som helhet, men også våre oppdragsgivere og vår utleier. Vi er av den oppfatning at selv de små tiltakene bidrar.

Vi skal tilrettelegge for og oppmuntre til gode valg når det gjelder miljøvennlig transport

Konkret oppfordrer vi til å reise miljøvennlig både til arrangementer i vår egen regi, til våre kunders lokasjoner og til egen arbeidsplass.

 

For Miljøfyrtårnrapport, send en forespørsel til: te@nordicadviser.no