Våre tjenester

Alle prosjekter medfører endring i større eller mindre grad. Verdikjedeoptimalisering som et eksempel, handler ofte om både digitalisering, prosessforbedring og endringer i prosesser og aktiviteter. Våre konsulenter jobber tett med ansatte og ledelsen for å gjennomføre endringene på en god måte, slik at organisasjonen akseptere dem og gevinstene av endringen kan realiseres.

  • Prosjekt og porteføljestyring
  • Digitalisering og verdikjedeoptimalisering
  • Omstilling og endring
  • Forretningsutvikling og nye forretningsmodeller

Suksess avhenger av organisasjonens evne til å tilpasse seg endringer i markedet. For å nå nye mål må organisasjonen kontinuerlig gjøre nødvendige prosess- og systemendringer. God ledelse av endringsprosjektene er avgjørende for om organisasjonen skal lykkes fremover.

Digitalisering handler blant annet om forbedring av kundegrensesnitt, forenkling av verdikjeder og hvordan transaksjoner gjennomføres, samt effektivisering av arbeidsprosesser ved hjelp av teknologi.

Hver omstilling er unik, men mange av stegene man må gjennom er de samme. Omstilling er en suksessfull først når de ansatte omfavner endringen og faktisk begynner å jobbe annerledes.

Suksess avhenger av organisasjonens evne til å tilpasse seg endringer i markedet. For å nå nye mål må organisasjonen kontinuerlig gjøre nødvendige prosess- og systemendringer. God ledelse av endringsprosjektene er avgjørende for om organisasjonen skal lykkes fremover.

Digitalisering er innføring av digital teknologi som effektiviserer arbeidsprosesser, endrer verdikjeder og hvordan transaksjoner gjennomføres.

Hver omstilling er unik, men mange av stegene man må gjennom er de samme. Omstilling er en suksessfull først når de ansatte omfavner endringen og faktisk begynner å jobbe annerledes.