Atle Gram

Atle er sivilingeniør/Master fra datalinjen på NTNU. Han har over 20 års erfaring fra IT-bransjen, og har omfattende erfaring fra linjeledelse og ledelse av prosjekter.


+47 901 26 462   |   Linked In

Sterk IT-faglig bakgrunn

Atle har prosjekterfaring både fra kundesiden og leverandørsiden, og har bred erfaring fra sitt arbeid som prosjektleder, prosjekteier, og som mentor for andre prosjektledere. Han har sterk IT-faglig bakgrunn, men har i tillegg god forståelse av IT fra et forretningsmessig perspektiv. Han har flere relevante sertifiseringer innenfor prosjektledelse og IT.

Solid ledererfaring

Atle har mange års ledererfaring fra ulike linjeleder-roller, inkludert roller som CIO, kvalitetsdirektør og leder av større resultatenheter med fullt salgs-, budsjett- og resultatansvar. Han jobber strukturert og målrettet, og har god evne til å kommunisere på alle nivåer av organisasjoner.


Kompetanseområder

  • Prosjekt- og programledelse
  • Leder-og organisasjonsutvikling
  • Kontraktsrådgivning
  • IT-styring
  • Personvern
  • Anskaffelser

Ta kontakt for komplett CV