Atle Gram

Atle Gram er sivilingeniør/Master fra datalinjen på NTNU. Han har over 25 års erfaring fra IT-bransjen, og har omfattende erfaring fra linjeledelse og ledelse av prosjekter.


+47 901 26 462   |   Linked In

Omfattende prosjektstyringserfaring

Atle Gram har prosjekterfaring både fra kundesiden og leverandørsiden, og har bred erfaring fra sitt arbeid som prosjektleder, prosjekteier, og som mentor for andre prosjektledere. Han har sterk IT-faglig bakgrunn, men har i tillegg god forståelse av IT fra et forretningsmessig perspektiv. Han har flere relevante sertifiseringer innenfor prosjektledelse og IT.

Solid ledererfaring

Atle har mange års ledererfaring fra ulike linjeleder-roller, inkludert roller som CIO, kvalitetsdirektør og leder av større resultatenheter med fullt salgs-, budsjett- og resultatansvar. Han jobber strukturert og målrettet, og har god evne til å kommunisere på alle nivåer av organisasjoner.


Kompetanseområder

  • Prosjekt- og programledelse
  • Leder- og organisasjonsutvikling
  • Kontraktsrådgivning
  • IT-styring
  • Personvern
  • Anskaffelser

Ta kontakt for komplett CV