Birger Christoffersen

Birger Christoffersen er sivilingeniør/Master fra datalinjen på NTNU. Han har over 30 års erfaring fra IT-bransjen, hovedsakelig innen konsulentbransjen.


+47 932 48 323   |   Linked In

Allsidig ledererfaring

Birger har 20 års ledererfaring fra konsulentbransjen med fokus på porteføljeforvaltning, prosjektledelse, resultat- personal- og budsjettansvar.

Solid IT-kompetanse

Birger har sterk IT-faglig bakgrunn og forståelse for IT i et forretningsmessig perspektiv. Videre har han hatt ansvar for gjennomføring av meget store leveranseprosjekter.


Kompetanseområder

  • Prosjektledelse
  • Midlertidig ledelse
  • Integrasjon og spin-off
  • Leder- og organisasjonsutvikling
  • IT-styring

Ta kontakt for komplett CV