Hans-Jørgen Rom

Hans-Jørgen Rom er siviløkonom fra NHH med spesialisering i Finans og har siden 2001 arbeidet som rådgiver for større norske og internasjonale virksomheter.


+47 416 80 941   |   Linked In

Høy kompetanse

Hans-Jørgen har kjernekompetanse innenfor program- og prosjektledelse, lønnsomhetsforbedringer, virksomhetsutvikling, omstilling og endringsledelse.

Betydelig erfaring

Hans-Jørgen har betydelig erfaring fra bl.a. rådgivning innen finans og forsikring, kapital- og eiendomsforvaltning, telekommunikasjon og IT.


Kompetanseområder

  • Prosjektledelse
  • Omstilling
  • Endringsledelse og gevinstrealisering
  • Lønnsomhetsforbedringer
  • Leder-og organisasjonsutvikling
  • Økonomistyring

Ta kontakt for komplett CV