Jan Otto Andresen

Jan Otto Andresen har høyere utdannelse innenfor IT og har arbeidet i IT industrien siden 1988. Erfaring både som utvikler, arkitekt, testleder og prosjektleder.


+47 982 24 970   |   Linked In

Retail, industri, offentlig sektor og bank/finans

Jan Otto har mer enn 30 års erfaring som konsulent og arbeidet som utvikler, arkitekt, testleder og prosjektleder. Han har arbeidet med mange forskjellige kunder i Norge og andre europeiske land. Noen av de viktigste bransjene er retail, industri, offentlig sektor og bank/finans.

Store prosjekter

Jan Otto har de siste 20 årene arbeidet som testleder og prosjektleder og har prosjekterfaring både fra kundesiden og leverandørsiden. Han har bred erfaring fra store prosjekter og har i sitt arbeid også hatt roller som mentor for andre prosjektledere. Han har en sterk IT-faglig bakgrunn, men har i tillegg god forståelse av IT fra et forretningsmessig perspektiv. Han har relevante sertifiseringer.

Gode kommunikasjonsevner

Jan Otto bygger gode strukturerte team, og skaper entusiasme for leveranser i prosjekter. Han jobber målrettet, og har god evne til å kommunisere på alle nivåer av organisasjoner.


Kompetanseområder

  • Prosjekt- og programledelse
  • Testledelse
  • Anskaffelser
  • Omstilling
  • IT-styring

Ta kontakt for komplett CV