Jan Otto Andresen

Jan Otto Andresen har høyere utdannelse innenfor IT og har arbeidet i IT industrien siden 1988, først som utvikler, siden som arkitekt, testleder og prosjektleder.


+47 982 24 970   |   Linked In

Retail, industri, offentlig sektor og bank/finans

Jan Otto har mer enn 30 års erfaring som konsulent og har arbeidet med mange forskjellige kunder i Norge og andre europeiske land. Noen av de viktigste bransjene er retail, industri, offentlig sektor og bank/finans.

Store prosjekter

Jan Otto har som testleder og prosjektleder erfaring både fra kundesiden og leverandørsiden. Han har bred erfaring fra store prosjekter og har i sitt arbeid også hatt roller som mentor for andre prosjektledere. Han har en sterk IT-faglig bakgrunn, men har i tillegg god forståelse av IT fra et forretningsmessig perspektiv. Han har relevante sertifiseringer.

Gode kommunikasjonsevner

Jan Otto bygger gode strukturerte team, og skaper entusiasme for leveranser i prosjekter. Han jobber målrettet, og har god evne til å kommunisere på alle nivåer av organisasjoner.


Kompetanseområder

  • Prosjekt- og programledelse
  • Testledelse
  • Anskaffelser
  • Omstilling
  • IT-styring

Ta kontakt for komplett CV