Bilde av Ole Thomas Helgesen

Ole Thomas Helgesen

Ole Thomas har en sivilingeniørgrad fra NTNU i industriell matematikk og har jobbet 12 år som konsulent i Accentures industrigruppe for Telekom, Media og Teknologi. Han har hatt virksomhetskritiske roller som prosjekt/programleder, funksjonell arkitekt og produkteier hos store norske teknologibedrifter.


+47 930 18 188   |   Linked In

En erfaren leder av tverrfaglige team

Gjennom mange år som konsulent har Ole Thomas mye erfaring med å lede team som jobber med komplekse tverrfaglige oppgaver. Han liker godt å jobbe med tekniske og funksjonelle problemstillinger, og dykke ned i detaljene, uten å miste oversikt over det store bildet, gevinstrealisering og målsetningene til prosjektet eller selskapet han jobber for. Som leder beskrives han som empatisk, konstruktiv og motiverende.

Bred teknologierfaring

Ole Thomas har erfaring med arkitekturarbeid, sikkerhet, planlegging og ledelse i komplekse og virksomhetskritiske prosjekter. I tillegg til prosjektarbeid har han ledet den nordiske enheten med spesialisering innen nettverksteknologi. Han har jobbet mye med løsningsdesign og funksjonell arkitektur både innen nettverk, mellomvare og frontend-teknologi.


Kompetanseområder

  • Prosjekt og programledelse
  • Produkteierskap
  • Funksjonell arkitektur
  • Sikkerhet
  • Big data
  • Analysearbeid og forretningsutvikling
  • Bred teknologierfaring, fra nettverk til mellomvare og front end
  • Endringsledelse og kommunikasjon

Ta kontakt for komplett CV