Rolf Christian Malm

Rolf Christian er sivilingeniør (1996) og MBA (2003), har 20 års erfaring som konsulent og prosjektleder og har vært partner i Nordic Adviser siden 2008.


+47 466 69 694   |   Linked In

Store norske og internasjonale selskaper

Gjennom sitt arbeid har Rolf Christian opparbeidet betydelig erfaring som rådgiver for store norske og internasjonale selskaper. Han har spesialkompetanse innen program- og prosjektledelse, forretningsutvikling og digitalisering.

Bred erfaring og solid forretningsforståelse

Han kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig, med alle nivåer i en organisasjon, og har en styrke i å forklare komplekse tekniske utfordringer til beslutningstagere. Med god forretningsforståelse og bruk av IT for å støtte kritiske forretningsprosesser, kan han betjene roller både på IT-siden og forretningssiden, gjerne i større utviklingsprosjekter. Han har de siste årene opparbeidet erfaring med både smidig utvikling samt off-shoring.


Kompetanseområder

  • Program- og prosjektledelse
  • Endringsledelse
  • Digitalisering
  • Integrasjon og spin-off

Ta kontakt for komplett CV