Stein H. Hagen

Stein H. Hagen er siviløkonom (NHH) og cand. mag. i matematikk (UiO).


+47 991 60 810   |   Linked In

Solid ledererfaring

Stein Hagen har arbeidet i nær 30 år som konsulent og i lederstillinger i selskaper som PricewaterhouseCoopers, Telenor, Agresso, EDB Business Partner, Stein Hagen Consulting og Nordic Adviser.

Store utviklings- og implementeringsprosjekter

Stein har primært jobbet innenfor IT-området, og har ledet flere store utviklings- og implementeringsprosjekter. Steins spesialkompetanse ligger i grensesnittet mellom IT, forretningsprosesser og strategi.


Kompetanseområder

  • Prosjektledelse
  • Midlertidig ledelse
  • IT-styring

Ta kontakt for komplett CV