Terje Espe

Terje Espe har hovedfag informatikk fra NTNU (1991) og vært partner i Nordic Adviser fra oppstart i 2003.


+47 905 69 146   |   Linked In

Prosjektledelse og midlertidig ledelse

Terje har 30 års erfaring fra rådgivning- og konsulentbransjen gjennom prosjektledelse og midlertidig ledelse for flere norske selskaper. Herunder resultat-, personal- og budsjettansvar. Terje har sterk IT faglig bakgrunn og forståelse for IT i et forretningsmessig perspektiv.

Kommunikasjon og forretningsforståelse

Flere store omstillingsprosjekter med mange avhengigheter til IT er gjennomført – oftest på kundesiden. Terje har evnen til å kommunisere med alle nivå i organisasjoner, kombinert med forretningsforståelse og forståelse av IT for å støtte forretningsprosesser.


Kompetanseområder

  • Program- og prosjektledelse
  • Endrings- og gjennomføringsledelse
  • Ledelse – midlertidig ledelse
  • Forretningsutvikling
  • Digitalisering
  • Anskaffelser
  • Prosess- og verdikjedeeffektivisering

Ta kontakt for komplett CV