Torgrim Torstveit

+47 986 99 990

LinkedIn Torgrim Torstveit

Torgrim Torstveit har betydelig erfaring fra konsulentvirksomhet, sentrale lederstillinger og gründervirksomhet.

Han har opparbeidet bred kompetanse innen strategi, virksomhets- og løsningsarkitektur, prosjekt- og endringsledelse. Flere av hans oppdrag er knyttet til omfattende endringsinitiativ gjennom innføring av verdikjedeeffektivisering, organisasjonsendringer og implementering av teknologi. Han har opparbeidet høy kompetanse på CRM, e-commerce, salg, ordrebehandling, produksjon, lagerstyring og innkjøp.

Torgrim er analytisk og resultatfokusert, med evne til å ta et helhetlig engasjement for virksomhetens utfordringer og målsettinger. Han motiveres av arbeidsoppgaver og miljøer hvor hans lean tilnærming og forretningsforståelse, kombinert med teknologiforståelse, bidrar til en god endringsprosess som resulterer i ønsket resultatoppnåelse og realisering av gevinster.

Ta kontakt for komplett CV

Kompetanseområder


  • Virksomhets- og løsningsarkitektur
  • Program- og prosjektledelse
  • Endringsledelse
  • Verdikjedeeffektivisering
  • Organisasjonsendring
  • Strategi
  • Ledelse
  • Forretningsutvikling
  • Anskaffelser
  • Porteføljestyring