Digitalisering er innføring av digital teknologi som effektiviserer arbeidsprosesser, endrer verdikjeder og hvordan transaksjoner gjennomføres.

Digitalisering defineres på ulike måter. En fellesnevner er å ta i bruk teknologi for å videreutvikle eller endre forretningsmodeller.

Effektivisering. Ved å digitalisere og automatisere, kan bedrifter forenkle komplekse verdikjeder og få ned transaksjonskostnader.

Utvidelse av markedet. Ved å digitalisere, kan en bedrift som tidligere har operert lokalt nå større deler av markedet.

Møte kundens forventning. Kundene agerer i større og større grad digitalt, og forventer at leverandørene tilpasser seg nye, effektive arbeidsmåter.

Realiseringen av en digital forretningsmodell er kan være en lang reise. Har du lagt strategien, kan vi hjelpe deg å gjennomføre endringen som må til.

Kontaktperson:

Thomas Wiehe

+47 952 23 208