Digitalisering

Digitalisering er innføring av digital teknologi som effektiviserer arbeidsprosesser, endrer verdikjeder og hvordan transaksjoner gjennomføres.

Digitalisering defineres på ulike måter. En fellesnevner er å ta i bruk teknologi for å videreutvikle eller endre forretningsmodeller.

Effektivisering. Ved å digitalisere og automatisere, kan bedrifter forenkle komplekse verdikjeder og få ned transaksjonskostnader.

Utvidelse av markedet. Ved å digitalisere, kan en bedrift som tidligere har operert lokalt nå større deler av markedet.

Møte kundens forventning. Kundene agerer i større og større grad digitalt, og forventer at leverandørene tilpasser seg nye, effektive arbeidsmåter.

Realiseringen av en digital forretningsmodell er kan være en lang reise. Har du lagt strategien, kan vi hjelpe deg å gjennomføre endringen som må til.

Kontaktperson

Arve Særvoll

+47 958 04 630


Omstilling og endring

Hver omstilling er unik, men mange av stegene man må gjennom er de samme. Omstilling er en suksessfull først når de ansatte omfavner endringen og faktisk begynner å jobbe annerledes. Fra planleggingen begynner bør du ha med deg noen som har vært gjennom tilsvarende prosesser tidligere. Ledelsens involvering og engasjement er nødvendig, og relevant erfaring kan være helt avgjørende for å lykkes. Nordic Adviser har den erfaringen som skal til og kan trolig hjelpe deg med din omstillingsprosess. Vi jobber sammen med dere for å hjelpe deres virksomhet til å håndtere ulike utfordringer som kan oppstå, og deler våre erfaringer og metoder

Ny teknologi, markedsendringer, endrede rammebetingelser, bransjeglidning og behov for effektivisering er utfordringer de fleste virksomheter står overfor med jevne mellomrom. Disse endingene kan utgjøre en trussel for virksomheten dersom responsen er feil eller kommer for sent. Du må å ta de grep som er nødvendig, enten for å forbedre posisjonen, eller i det minste for å henge med.

Det vanskelige med en omstillingsprosess er at både utfordringen og målet kan være diffuse. Det kan for eksempel være utfordrende å se hvordan teknologien i fremtiden vil påvirke egen bransje og virksomhet.

God kommunikasjon, involvering av de ansatte og både sosial og faglig støtte kan gjøre de negative effektene av en omstilling mindre. God informasjon fra ledelsen er derfor sentralt. Usikkerheten blir mindre når alle ansatte forstår hva som skjer og hvorfor. Men det holder ikke at ledelsen bare kommer med nødvendig informasjon. Medarbeidere må også ha mulighet til å komme med spørsmål eller forslag, og dermed få mulighet til å påvirke prosessen. Endringer der man forstår årsaken, og har fått mulighet til å påvirke, aksepteres lettere av medarbeiderne.

Involvere dine ansatte i endringsprosessen fra begynnelsen

Erfaringsmessig har mellomledere og medarbeidere mye å bidra med i en omstilling. De kjenner markedet, virksomheten, konkurrentene og det som ellers er nødvendig for å bidra. Men hele prosessen må struktureres med mål, planer, leveranser og aktiviteter.

Enhver omstillingsprosess vil være krevende for mange medarbeidere

Effektiv endringsledelse kreves for å unngå at opinionsdannere i virksomheten sprer negativitet til prosessen. Mange medarbeidere vil slite med usikkerheten som oppstår. Disse må støttes på behørig måte. Videre kan det være nødvendig å utvikle kompetansen til den enkelte medarbeider for å kunne utføre jobben i den ”nye” virksomheten. Ledere kan også ha behov for nye kvalifikasjoner og ressurser.

Kontaktperson

Arve Særvoll

+47 958 04 630


Forretningsutvikling

Suksess avhenger av organisasjonens evne til å tilpasse seg endringer i markedet. For å nå nye mål må organisasjonen kontinuerlig gjøre nødvendige prosess- og systemendringer. God ledelse av endringsprosjektene er avgjørende for om organisasjonen skal lykkes fremover.

Vår tilnærming

Nordic Adviser har utspring i Management Consulting, og har jobbet med forretningsutvikling og prosjektledelse siden selskapet ble startet i 2002. Vi er uavhengige, metodiske og målbevisste og tilbyr objektiv rådgivning uten binding til leverandører, systemer eller andre interessenter. Vi har en inkluderende og inspirerende arbeidsform og arbeider systematisk og i tett samarbeid med kundens egne medarbeidere, og bestreber å overføre kompetanse til din organisasjon.

God prosjektledelse er avgjørende

Næringslivet og offentlig forvaltning er i sin utvikling helt avhengig av å lykkes med sine strategisk viktige prosjekter. Det krever at prosjektets mål er tilstrekkelig definert og at man har erfaring, kompetanse og kapasitet til å håndtere til dels avanserte prosjekter med mange aktører og leverandører. Prosjektledelse og tradisjonell Management Consulting er et fundament for alle leveranser fra Nordic Adviser, og vi tilbyr ekspertise i alle prosjektfaser:

 • Oppstart
 • Analyse og design
 • Gjennomføring og eierstyring
 • Avslutning og gevinstrealisering

Hvordan kan Nordic Adviser hjelpe ?

Nordic Adviser har dokumentert erfaring i å støtte bedrifter med effektivisering, omstillinger, lønnsomhets-forbedring, kunderelasjoner (CRM) og økonomistyring. Denne erfaringen gjør vår tilnærming til portefølje-, program- og prosjektledelse mer relevant. Ofte går ikke alt som planlagt og det kan være behov for alt fra total re-planlegging av hele prosjektet til mindre justeringer innenfor etablerte planer og omfang. Vi kan blant annet ta ansvar for:

 • Planlegging av prosjekt (tid, kost, omfang)
 • Behovskartlegging og kravspesifikasjon
 • Design av konsept, prosesser og løsning
 • Forhandling av avtaler
 • Leveranse og endrings-styring
 • Kvalitetssikring, Business Case og gevinstrealisering

Kontaktperson

Arve Særvoll

+47 958 04 630


Omstilling

Hver omstilling er unik, men mange av stegene man må gjennom er de samme. Omstilling er en suksessfull først når de ansatte omfavner endringen og faktisk begynner å jobbe annerledes. Fra planleggingen begynner bør du ha med deg noen som har vært gjennom tilsvarende prosesser tidligere. Ledelsens involvering er og engasjement er nødvendig, og relevant erfaring kan være helt avgjørende for å lykkes. Nordic Adviser har den erfaringen som skal til og kan trolig hjelpe deg med din omstillingsprosess. Vi jobber sammen med dere for å hjelpe deres virksomhet til å håndtere ulike utfordringer som kan oppstå, og deler våre erfaringer og metoder

Ny teknologi, markedsendringer, endrede rammebetingelser, bransjeglidning og behov for effektivisering er utfordringer de fleste virksomheter står overfor med jevne mellomrom. Disse endingene kan utgjøre en trussel for virksomheten dersom responsen er feil eller kommer for sent. Du må å ta de grep som er nødvendig, enten for å forbedre posisjonen, eller i det minste for å henge med.

Det vanskelige med en omstillingsprosess er at både utfordringen og målet kan være diffuse. Det kan for eksempel være utfordrende å se hvordan teknologien i fremtiden vil påvirke egen bransje og virksomhet.

God kommunikasjon, involvering av de ansatte og både sosial og faglig støtte kan gjøre de negative effektene av en omstilling mindre. God informasjon fra ledelsen er derfor sentralt. Usikkerheten blir mindre når alle ansatte forstår hva som skjer og hvorfor. Men det holder ikke at ledelsen bare kommer med nødvendig informasjon. Medarbeidere må også ha mulighet til å komme med spørsmål eller forslag, og dermed få mulighet til å påvirke prosessen. Endringer der man forstår årsaken til den og har fått mulighet til å påvirke aksepteres letter av medarbeiderne.

Involvere dine ansatte forandringsprosessen fra begynnelsen. Erfaringsmessig har mellomledere og medarbeidere mye å bidra med i en omstilling. De kjenner markedet, virksomheten, konkurrentene og det som ellers er nødvendig for å bidra. Men hele prosessen må struktureres med mål, planer, leveranser og aktiviteter.

Enhver omstillingsprosess vil være krevende for mange medarbeidere. Effektiv endringsledelse kreves for å unngå at opinionsdannere i virksomheten sprer negativitet til prosessen. Mangemedarbeidere vil slite med usikkerheten som oppstår. Disse må støttes på behørig måte. Videre kan det være nødvendig å utvikle kompetansen til den enkelte medarbeider for å kunne utføre jobben i den ”nye” virksomheten. Ledere kan også ha behov for nye kvalifikasjoner og ressurser.

Kontaktperson

Nothing found.


Leder- og organisasjonsutvikling

Ingress kan legges inn her. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Luctus nect elit tell

Luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block.

Ut elit tellus

Luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block.

Luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block.

 • Click edit button to change this text.
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consectetur adipiscing elit.

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontaktperson

Nothing found.


Lønnsomhetsforbedringer

Ingress kan legges inn her. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Luctus nect elit tell

Luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block.

Ut elit tellus

Luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block.

Luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block.

 • Click edit button to change this text.
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consectetur adipiscing elit.

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontaktperson

Nothing found.