Suksess avhenger av organisasjonens evne til å tilpasse seg endringer i markedet. For å nå nye mål må organisasjonen kontinuerlig gjøre nødvendige prosess- og systemendringer. God ledelse av endringsprosjektene er avgjørende for om organisasjonen skal lykkes fremover.

Vår tilnærming

Nordic Adviser har utspring i Management Consulting, og har jobbet med forretningsutvikling og prosjektledelse siden selskapet ble startet i 2002. Vi er uavhengige, metodiske og målbevisste og tilbyr objektiv rådgivning uten binding til leverandører, systemer eller andre interessenter. Vi har en inkluderende og inspirerende arbeidsform og arbeider systematisk og i tett samarbeid med kundens egne medarbeidere, og bestreber å overføre kompetanse til din organisasjon.

God prosjektledelse er avgjørende

Næringslivet og offentlig forvaltning er i sin utvikling helt avhengig av å lykkes med sine strategisk viktige prosjekter. Det krever at prosjektets mål er tilstrekkelig definert og at man har erfaring, kompetanse og kapasitet til å håndtere til dels avanserte prosjekter med mange aktører og leverandører. Prosjektledelse og tradisjonell Management Consulting er et fundament for alle leveranser fra Nordic Adviser, og vi tilbyr ekspertise i alle prosjektfaser:

  • Oppstart
  • Analyse og design
  • Gjennomføring og eierstyring
  • Avslutning og gevinstrealisering

Hvordan kan Nordic Adviser hjelpe ?

Nordic Adviser har dokumentert erfaring i å støtte bedrifter med effektivisering, omstillinger, lønnsomhets-forbedring, kunderelasjoner (CRM) og økonomistyring. Denne erfaringen gjør vår tilnærming til portefølje-, program- og prosjektledelse mer relevant. Ofte går ikke alt som planlagt og det kan være behov for alt fra total re-planlegging av hele prosjektet til mindre justeringer innenfor etablerte planer og omfang. Vi kan blant annet ta ansvar for:

  • Planlegging av prosjekt (tid, kost, omfang)
  • Behovskartlegging og kravspesifikasjon
  • Design av konsept, prosesser og løsning
  • Forhandling av avtaler
  • Leveranse og endrings-styring
  • Kvalitetssikring, Business Case og gevinstrealisering

Kontaktperson:

Harald Buset

+47 990 50 005