Behovet for midlertidig ledelse kan ha mange årsaker, som å dekke opp perioden fra en oppsigelse til en ny er på plass, sykdom/permisjon, omorganisering, eller gjennomføring av endringer som krever annen kompetanse i en overgangsfase. Midlertidig fravær for ledere må også kunne dekkes av kompetente ressurser.  I tillegg vil du kanskje bruke muligheten til å få fart i et utviklingsarbeid eller forbedringsarbeid.

Gode lederressurser kan være svært viktig også i det kortere tidsperspektivet

Vår tilnærming

I Nordic Adviser finner du erfarne rådgivere med betydelig ledelse og linjeerfaring. Vi vil bruke vår erfaring og forretningsforståelse til å få klarhet i virksomhetens og stillingens utfordringer. Hvilken jobb er det som skal gjøres og hvilket utviklingsarbeid skal ha fremdrift i interimsperioden. Det er også avgjørende å skape klarhet i forretningsmessige mål for ledergruppen man deltar i og for ressurssituasjonen i ansvarsområdet. Med dette som utgangspunkt kan vi bli enige om en tydelig oppdragsbeskrivelse og forventningsavklaring.

Riktig person i rollen er avgjørende

Riktig person med relevant erfaring er viktig i all ledelse. Ved midlertidig ledelse har man begrenset med tid til å etablere seg i rollen og bli akseptert som leder. Da blir det spesielt viktig med sterk faglig bakgrunn og tyngde. Våre konsulenter har nødvendig erfaring og tyngde. Sammen kan vi finne ut om en med riktig bakgrunn er tilgjengelig.

Hvordan kan Nordic Adviser hjelpe?

Ved behov for en midlertidig leder, er det vanskelig å vite hvor man starter for å finne den riktige. Full rekrutteringsprosess er ofte for tidkrevende. Vi vil ved forespørsler stille de spørsmål som er nødvendige for å avklare om vi har riktig person for oppgaven. Vi vil være minst like kritiske som du er selv, og være tydelig på hvilken type ressurs vi mener du har behov for. Vi finner riktig person eller hjelper deg med råd om hvor du kan finne den du leter etter.

Nordic Adviser har erfaring som midlertidig leder av flere funksjoner som økonomi og finans, IT, prosjektkontor og operativ divisjons- eller avdelingsledelse.

 • Midlertidig CFO i stort nyetablert næringsmiddelkonsern
 • Midlertidig CFO for et stort drikkevarekonsern
 • Midlertidig avdelingsleder for et stort nytt produktområde i forsikring
 • Midlertidig avdelingsleder for erstatningsprosessen i forsikring
 • Midlertidig kvalitetsleder for stort SW-selskap
 • Midlertidig leder av programkontor i stort norsk finanskonsern
 • Midlertidig CFO i et PE-selskap
 • Midlertidig CFO i privat helseforetak
 • Midlertidig CFO et landsdekkende sikkerhetsselskap
 • Midlertidig avdelingsleder i forsikring
 • Midlertidig endringsleder i stor IT-drift og forvaltningsorganisasjon
 • Midlertidig IT-direktør i norsk bank

Kontaktperson:

Dag Bjørndal

+47 909 35 700