Vi styrket vårt team med en prosjektleder fra Nordic Adviser i en kritisk fase av prosjektet.


Flere av konsulentene hos Nordic Adviser har lang erfaring fra telekommunikasjonsbransjen, både innenfor teknologi, produktutvikling og ledelse.

Prosjekter som skaper verdi

Utdrag fra prosjekter fra forretningssiden (strategi, produkt, marked):

 • Prosjektleder med ansvar for migrering av kunder fra Telia til Ice sitt eget kjernenett og IT systemer.
 • Prosjektleder med ansvar for migrering av abonnement etter oppkjøp av mobilselskaper.
 • Prosjektleder for utarbeidelse av B2B strategi/taktisk plan
 • Delprosjektleder fra produkt for utarbeidelse av ny markedstrategi privatmarked
 • Produktutvikling og verdikjedeoptimalisering
 • Prosjektleder Triple Play
 • Produktledelse

Utdrag fra prosjekter innenfor IT:

 • Utarbeidet virksomhetsarkitektur basert på ICE sine mål, forretningsstrategi og krav til støtte av verdikjeder
 • Prosjektleder nytt OSS system
 • Prosjektleder Nytt kundeorientert datavarehus

Utdrag fra prosjekter innenfor teknologi (Core og RAN):

 • Program- og prosjektledelse for bygging av nytt kjernenett (Core) basert på Nokia Cloudband plattform
 • Prosjektleder for ServiceNow implementering.
 • Prosjektleder for Wifi taleprosjekt
 • Prosjektleder VoLTE
 • Prosjektleder oppgradering av samband til basestasjoner
 • Prosjektledelse for implementering av nytt Core (kjernenett) basert på Nokia Cloudband arkitektur

Vår kunde hadde flere mislykkede forsøk bak seg for å innføre en ny teknologi. Det var uklarheter i prosjektets omfang, og det var ikke enighet om prosjektets målbilde og effekt av gevinstene. I tillegg var det et vanskelig forhold mellom to av underleverandørene, med uklarheter om ansvar og rolle i drift etter produksjonssetting.

Prosjektlederen fra Nordic Adviser synliggjorde uklarhetene i omfang, og etter en gjennomgang og forankring av gevinstene, ble det gjort en omprioritering av prosjektleveransene. Roller og ansvar mellom kunde og underleverandører ble gjennomgått. Prosjektet ble re-planlagt, gjennomført og systemene satt i produksjon.

Etter oppkjøp av mindre telekommunikasjonsselskap (MVNO), skulle 60.000 abonnenter migreres. Migreringen innebar SIM-bytte for alle abonnenter, kommunikasjon rundt bytte og endring i produkt og betingelser, teknisk migrering, utsendelse av sluttfaktura fra gammel leverandør og ny faktura fra ny leverandør. Prosjektleder fra Nordic Adviser tok ansvar for hele prosjektet, inkludert status på churn og tilhørende tiltak.

Kontaktperson:

Håkon Himle

+47 913 53 344