Midlertidig ledelse


Rådgiveren fra Nordic Adviser viste meget god forretningsforsåelse, og utfordret oss på business case og gevinster.


Behovet for midlertidig ledelse kan ha mange årsaker, som at ansatte i sentrale roller har permisjon eller endringer som krever annen kompetanse i en overgangsfase skal gjennomføres. I et stort antall tilfelles har våre konsulenter også vært midlertidig ledere i den første fasen etter et oppkjøp. Hvis et for eksempel PE fond kjøper opp en eller flere selskaper og danner et nytt konsern, kan behovet for midlertidig CFO oppstå, slik at man fra et tidlig stadium kan rapportere i henhold til kravene.

Nordic Adviser har erfaring som midlertidig leder i av flere funksjoner som økonomi og finans, IT, prosjektkontor og operativ divisjons- eller avdelingsledelse.

 • Midlertidig CFO i stort nyeatblert næringsmiddelkonsern
 • Midlertidig CFO for et stort drikkevarekonsern
 • Midlertidig avdelingsleder for et stort nytt produktområde i forsikring
 • Midlertidig leder av programkontor i stort norsk finanskonsern
 • Midlertidig CFO i et PE-selskap
 • Midlertidig CFO i privat helseforetak
 • Midlertidig CFO et landsdekkende sikkerhetsselskap
 • Midlertidig avdelingsleder for oppgjørsavdeling i forsikring
 • Midlertidig IT-direktør i norsk bank

Kontaktperson:

Rolf Christian Malm

+47 466 69 694


Forsikring


Vi ønsket en uavhengig rådgiver, og er svært fornøyd med arbeidet til rådgiveren fra Nordic Adviser.


Digitalisering, regulatoriske endringer, uforutsigbar kundeadferd og økende konkurranse fra kjente og ukjente aktører, stiller forsikringsbransjen overfor mange og viktige problemstillinger. Med press på kostnader og en kamp om utvikling i markedsandeler, kreves det mer enn noen gang en gode kundegrensesnitt som henger godt sammen med effektive forretningsløsninger..

Når man navigerer i et slikt omskiftende landskap er det viktig forta riktige grep for å de strategiske mål som settes. Vi har jobbet med strategisk rådgivning på konsernnivå, leveranse av forretningskritiske løsninger og andre nøkkelområder innen forsikring. Med dette har vi sikret oss en unik breddekompetanse innenfor forsikring som kommer våre kunder til nytte.

Våre konsulenter har over de siste 15 årene arbeidet med strategisk viktige prosjekter innen livsforsikring og skadeforsikring. Nedenfor gjengir vi noen eksempler:

Forretningsrådgivning, ledelse og omstilling

 • Integrasjon av to forsikringsselskaper i samme konsern, men som arbeider under ulike konsesjoner
 • Utvikling av strategi for kryssalg innen et stort og lønnsomt produktområde i norsk finanskonsern
 • Midlertidig ledelse av eiendomsvirksomhet (investeringseiendommer) i et livsforsikringsselskap
 • Midlertidig ledelse og omstilling av oppgjørsenhet (erstatning)
 • Innføring av Lean som forbedringsmetodikk i norsk forsikringsselskap

Compliance

 • Prosjektledelse ved utarbeidelse av policy, retningslinjer og tiltak som følge av nytt regelverk for behandling av personopplysninger (GDPR)
 • Prosjektledelse ved utarbeidelse av policy med tilhørende tiltak for anti-hvitvasking i norsk forsikringsselskap
 • Prosjektledelse ved vurdering av konsekvenser av nytt EU-direktiv for distribusjon av forsikring (IDD)

Programkontor

 • Management for Hire – leder av Prosjektporteføljekontor for norsk forsikringsselskap
 • Ledelse av programkontor i et norsk forsikringsselskap ved skifte av systemplattform

IT Prosjektledelse

 • Prosjektledelse for ny saksflytløsning for mellomstort Livsforsikringsselskap
 • Prosjektledelse ved implementering av nytt datavarehus i forsikringsselskap
 • Prosjektledelse ved bytte av system for forvaltning av fripoliser
 • Ledet delprosjekt «IS Rapportering» for Solvence II prosjekt for stor forsikringsaktør i Norge

Kontaktperson:

Rolf Christian Malm

+47 466 69 694


Prosjektledelse


Vi styrket vårt team med en prosjektleder fra Nordic Adviser i en kritisk fase av prosjektet


Vår kunde hadde flere mislykkede forsøk bak seg for å innføre en ny teknologi. Det var uklarheter i prosjektets omfang, og det var ikke enighet om prosjektets målbilde og effekt av gevinstene. I tillegg var det et vanskelig forhold mellom to av underleverandørene, med uklarheter om ansvar og rolle i drift etter produksjonssetting.

Styrking av prosjektledelsen

Prosjektlederen fra Nordic Adviser synliggjorde uklarhetene i omfang, og etter en gjennomgang og forankring av gevinstene, ble det gjort en omprioritering av prosjektleveransene. Roller og ansvar mellom kunde og underleverandører ble gjennomgått, og prosjektet gjennomført og satt i produksjon.

Kontaktperson:

Rolf Christian Malm

+47 466 69 694