Vi ønsket en uavhengig rådgiver, og er svært fornøyd med arbeidet til rådgiveren fra Nordic Adviser.


Digitalisering, regulatoriske endringer, uforutsigbar kundeadferd og økende konkurranse fra kjente og ukjente aktører, stiller forsikringsbransjen overfor mange og viktige problemstillinger. Med press på kostnader og en kamp om utvikling i markedsandeler, kreves det mer enn noen gang gode kundegrensesnitt som henger godt sammen med effektive forretningsløsninger.

Når man navigerer i et slikt omskiftende landskap er det viktig å foreta riktige grep for å nå de strategiske mål som settes. Nordic Adviser har jobbet med strategisk rådgivning på konsernnivå, leveranse av forretningskritiske løsninger og andre nøkkelområder innen forsikring. Med dette har vi sikret oss betydelig breddekompetanse innenfor forsikring som kommer våre kunder til nytte.

Våre konsulenter har over de siste 15 årene arbeidet med strategisk viktige prosjekter innen livsforsikring og skadeforsikring. Nedenfor gjengir vi noen eksempler:

Forretningsrådgivning, ledelse og omstilling

 • Integrasjon av to forsikringsselskaper i samme konsern, men som arbeider under ulike konsesjoner
 • Utvikling av strategi for kryssalg innen et stort og lønnsomt produktområde i norsk finanskonsern
 • Midlertidig ledelse av eiendomsvirksomhet (investeringseiendommer) i et livsforsikringsselskap
 • Midlertidig ledelse og omstilling av oppgjørsenhet (erstatning)
 • Innføring av Lean som forbedringsmetodikk i norsk forsikringsselskap

Compliance

 • Prosjektledelse ved utarbeidelse av policy, retningslinjer og tiltak som følge av nytt regelverk for behandling av personopplysninger (GDPR)
 • Prosjektledelse ved utarbeidelse av policy med tilhørende tiltak for anti-hvitvasking i norsk forsikringsselskap
 • Prosjektledelse ved vurdering av konsekvenser av nytt EU-direktiv for distribusjon av forsikring (IDD)

Programkontor

 • Management for Hire – leder av Prosjektporteføljekontor for norsk forsikringsselskap
 • Ledelse av programkontor i et norsk forsikringsselskap ved skifte av systemplattform

IT Prosjektledelse

 • Prosjektledelse for ny saksflytløsning for mellomstort Livsforsikringsselskap
 • Prosjektledelse ved implementering av nytt datavarehus i forsikringsselskap
 • Prosjektledelse ved bytte av system for forvaltning av fripoliser
 • Ledelse av delprosjekt «IS Rapportering» for Solvence II prosjekt for stor forsikringsaktør i Norge

Kontaktperson:

Arve Særvoll

+47 958 04 630