Til oppdraget som ble tildelt Nordic Adviser, uttalte uavhengig tredjepart: «Til dette oppdraget vil jeg anslå at det ikke finnes mer enn 15 kvalifiserte kandidater i hele konsulent-Norge»


Offentlig sektor spenner over mange fagområder som krever ulik kompetanse. Samspill mellom ulike etater og andre organer innenfor offentlig sektor setter store krav til samhandling og effektiv håndtering av de løsninger som skal realiseres.

Samtidig setter løsninger i offentlig sektor egne krav til hvordan anskaffelser og løsninger skal realiseres.

Våre rådgivere har meget god erfaring i å håndtere store løsninger innenfor offentlig sektor, både når det gjelder reglement for anskaffelser, kvalitetssikring av omfattende løsninger og arbeid på tvers av ulike etater. Gjennom bred erfaring innenfor ulike fagområder har vi skaffet oss bred erfaring med realisering av løsninger innenfor offentlig sektor.

Programledelse

 • Programledelse av omfattende program bestående av flere prosjekter.
 • Kvalitetssikring i henhold til KS-regimet med konseptvalgutredning, gevinstanalyse og kostnadsberegning.
 • Oppfølging og overordnet ledelse av prosjekter.
 • Etablering og utarbeidelse av ny IKT-arkitektur i henhold til moderne prinsipper.
 • Kontakt og kommunikasjon med andre etater som samhandler med den aktuelle etaten.
 • Utarbeidelse av styringsdokumenter for programledelse.

Faglig bredde innenfor offentlig sektor

 • Lang erfaring med nøkkelløsninger innenfor justissektoren: Domstolene, Politiet, Kriminalomsorgen, mm.
 • Inngående kjennskap til helsesektoren gjennom innføring av ERP og økonomisystemer for de fleste helseforetak som finnes i Norge; system for vaksinerapportering samt systemer tilknyttet helsejournaler
 • Lang erfaring med løsninger for NAV, særlig innenfor arbeidsformidling.
 • Erfaring med etater underlagt Finansdepartementet, herunder SSB, Skatteetaten, Statens Lånekasse m.fl.
 • Meget god erfaring med økonomiprosesser i offentlig sektor.

Prosjektledelse

 • Prosjektledelse ved innføring av ERP og økonomiprosesser for de fleste helseforetak.
 • Hovedprosjektledelse for innføring av nytt saksbehandlingssystem for etat med meget stort antall brukere.
 • Prosjektledelse for å innføre operasjonell plattform for ulike aktører innenfor helse-IT, nasjonalt og internasjonalt.

Anskaffelser og avtaler

 • Detaljert kjennskap til de ulike avtaler som brukes i offentlig sektor, både SSA-porteføljen og Den Norske Dataforeningens avtalepakke. Erfaring fra begge side av bordet, som anskaffer og leverandør.
 • Erfaring med gjennomføring av anskaffelser i offentlig sektor og god kjennskap til de ulike prosesser innenfor anskaffelsesreglement, både som anskaffer og leverandør.

Kontaktperson:

Birger Christoffersen

+47 932 48 323