Ny teknologi, markedsendringer, endrede rammebetingelser, bransjeglidning og behov for effektivisering er utfordringer de fleste virksomheter står overfor med jevne mellomrom. Disse endingene kan utgjøre en trussel for virksomheten dersom responsen er feil eller kommer for sent. Du må å ta de grep som er nødvendig, enten for å forbedre posisjonen, eller i det minste for å henge med. Det vanskelige med en omstillingsprosess er at både utfordringene og målet kan være diffuse. Det kan for eksempel være krevende å se hvordan teknologien i fremtiden vil påvirke egen bransje og virksomhet.

Strukturert tilnærming med Prosci

Hver omstilling er unik, men mange av stegene man må gjennom er de samme. Omstilling er suksessfull først når de ansatte omfavner endringen og faktisk begynner å jobbe annerledes. Fra planleggingen begynner bør du ha med deg noen som har vært gjennom tilsvarende prosesser tidligere. Ledelsens involvering og engasjement er nødvendig, og relevant erfaring kan være helt avgjørende for å lykkes. Nordic Adviser har den erfaringen som skal til og kan hjelpe deg med din omstillingsprosess. Vi jobber sammen med dere for å hjelpe deres virksomhet til å håndtere ulike utfordringer som kan oppstå, og deler våre erfaringer og metoder. I tillegg til lang erfaring med endringsprosjekter er også flertallet av våre konsulenter sertifisert innenfor den anerkjente Prosci-metodikken for endringsledelse. Prosci er organisasjonen bak den anerkjente ADKAR-modellen. Gjennom en 5-trinnsprosess bestående av Awareness, Desire, Knowledge, Ability og Reinforcement er ADKAR et godt verktøy for å planlegge organisatorisk implementering av løsninger. Prosci er en forskningsbasert metodikk som benyttes av 80% av Fortune 100 selskapene og sertifisering i Prosci innebærer at våre konsulenter støtter seg på den mest anerkjente metodikken for endringsledelse.

Involver dine ansatte i endringsprosessen fra begynnelsen

God kommunikasjon, involvering av de ansatte og både sosial og faglig støtte kan gjøre de negative effektene av en omstilling mindre. God informasjon fra ledelsen er derfor sentralt. Usikkerheten blir mindre når alle ansatte forstår hva som skjer og hvorfor. Men det holder ikke at ledelsen bare kommer med nødvendig informasjon. Medarbeidere må også ha mulighet til å komme med spørsmål eller forslag, og dermed få mulighet til å påvirke prosessen. Endringer der man forstår årsaken, og har fått mulighet til å påvirke, aksepteres lettere av medarbeiderne.

Hvordan kan Nordic Adviser hjelpe?

Effektiv endringsledelse kreves for å unngå at opinionsdannere i virksomheten sprer negativitet til prosessen. Mange medarbeidere vil slite med usikkerheten som oppstår. Disse må støttes på behørig måte. Videre kan det være nødvendig å utvikle kompetansen til den enkelte medarbeider for å kunne utføre jobben i den ”nye” virksomheten. Ledere kan også ha behov for nye kvalifikasjoner og ressurser. På disse områdene har Nordic Adviser sine konsulenter lang erfaring og kan gi verdifull støtte til både ledere og medarbeidere i endringsprosessen.
Erfaringsmessig har mellomledere og medarbeidere mye å bidra med i en omstilling. De kjenner markedet, virksomheten, konkurrentene og det som ellers er nødvendig for å bidra. Men hele prosessen må struktureres med mål, planer, leveranser og aktiviteter. Struktur og gjennomføringsevne er nøkkelord som kjennetegner Nordic Adviser og som trekkes frem som kjernekompetanser når våre kunder skal beskrive våre konsulenter. Jo tidligere Nordic Adviser kommer inn i en planlagt endringsreise – jo større er sjansen for en vellykket gjennomføring.
.

Kontaktperson:

Hans-Jørgen Rom

+47 416 80 941