Nordic Advisers tilnærming til prosjektledelse hos oppdragsgivere er fleksibel og generisk, tilpasset kundens behov. Vi har levert prosjektledelse til store norske og internasjonale selskaper innenfor både offentlig og privat sektor. De siste årene har vi levert prosjektledelse til blant annet bransjer innen finans- og forsikring, IT- og telekommunikasjon, industri og dagligvare.

Nordic Adviser er et uavhengig konsulentselskap bestående av erfarne rådgivere med god forretningsforståelse. Vi leverer bedriftsrådgivning og prosjektledelse til større virksomheter som ønsker å utvikle seg. Vår spesialkompetanse er omstilling, prosessforbedring, økonomistyring og IT. Vi har en inkluderende og inspirerende arbeidsform, arbeider systematisk og i tett samarbeid med kundens egne medarbeidere, og bestreber å overføre kompetanse til organisasjonen. Integritet og konfidensialitet er en selvfølge

.

Prosjektleder fra Nordic Adviser

Prosjektledelse og tradisjonell Management Consulting er et fundament for alle våre leveranser og Nordic Adviser har jobbet med prosjektledelse siden selskapet ble startet i 2002. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av kompetanse på dette fagområdet. Vi tilbyr:

 • Program- og prosjektledelse
 • Porteføljestyring
 • Utvikling av programkontor

Tjenester tilpasset situasjonen

Ofte går vi inn på kundens side for å styrke mottakssiden av et prosjekt. Noen ganger behøves endringer i prosjektledelsen, hvor vi kan spille en sentral rolle. Nordic Adviser tilbyr ekspertise i alle prosjektfaser

 • Oppstart
 • Analyse og design
 • Prosjektgjennomføring og eierstyring
 • Avslutning og gevinstrealisering

Metodisk tilnærming

Våre konsulenter er sertifisert innen Prince 2 prosjektstyring og har også sertifiseringer innen agile metoder og endringsledelse. Vi har inngående kjennskap til PS2000 og er vant med å kunne jobbe med kundetilpassede varianter av metodikk. Kombinasjon av Prince2 og Scrum er en meget effektiv metode for prosjektstyring.

For å nå definerte mål i henhold til strategi, er bedrifter avhengig av prosessendringer og kontinuerlig endring av IT-systemer som støtter disse. Vi har dokumentert erfaring i å støtte bedrifter med effektivisering, omstillinger, lønnsomhetsforbedring, kunderelasjoner (B2B), økonomistyring og endringsledelse. Denne erfaringen tar vi med oss i vår tilnærming til portefølje-, program- og prosjektledelse.

Ofte går ikke alt som planlagt og det kan være behov for alt fra total re-planlegging av hele prosjektet til mindre justeringer innenfor etablerte planer og omfang. Vi kan blant annet ta ansvar for:

 • Re-planlegging av prosjekt (tid, kost, omfang)
 • Behovskartlegging og kravspesifisering
 • Re-design av konsept, prosesser og løsning
 • Reforhandling av avtaler
 • Kommunikasjon og interessenthåndtering
 • Leveranse og endringsstyring
 • Prosjektgjennomgang / Kvalitetssikring
 • Business case og gevinstrealisering

.

Kontaktperson:

Rolf Christian Malm

+47 466 69 694