Vi styrket vårt team med en prosjektleder fra Nordic Adviser i en kritisk fase av prosjektet


Vår kunde hadde flere mislykkede forsøk bak seg for å innføre en ny teknologi. Det var uklarheter i prosjektets omfang, og det var ikke enighet om prosjektets målbilde og effekt av gevinstene. I tillegg var det et vanskelig forhold mellom to av underleverandørene, med uklarheter om ansvar og rolle i drift etter produksjonssetting.

Styrking av prosjektledelsen

Prosjektlederen fra Nordic Adviser synliggjorde uklarhetene i omfang, og etter en gjennomgang og forankring av gevinstene, ble det gjort en omprioritering av prosjektleveransene. Roller og ansvar mellom kunde og underleverandører ble gjennomgått, og prosjektet gjennomført og satt i produksjon.

Kontaktperson:

Arve Særvoll

+47 958 04 630