Utvikling av konkurransedyktige betalingstjenester preger dagligvarebransjen, og er kritisk for å møte dagens konkurransesituasjon


Kundeadferd er under stadig utvikling, samtidig som varetilgang og vareflyt har hatt utfordringer gjennom de siste årene.  Innovasjon og digitalisering er viktige forutsetninger og innsatsfaktorer for å sikre konkurransekraft og markedsandeler.  Teknologi bidrar til å skape nye muligheter både for virksomheter og kunder der det stilles stadig større krav til omstillings- og gjennomføringsevne.

Nordic Adviser har bistått en rekke virksomheter med å gjennomføre prosjekter som styrker konkurransekraften gjennom økt lønnsomhet og kundetilfredshet.  Våre konsulenter har den nødvendige erfaringen, som sikrer gjennomføring og at prosjekter oppnår ønskede resultater.

Eksempler

Innovasjon og digitalisering av kundebetjening:

 • Omnikanal og multikanal
  • Prosjektledelse og testledelse for å etablere ny netthandelsbutikk for ledende apotekkjede, som viktig ledd i virksomhetens omnikanalstrategi. Inkluderte lojalitets- og markedsføringsmodul.
  • Prosjektledelse og testledelse for å erstatte netthandelsløsning for ledende sportskjede. Inkluderte nytt lojalitetssystem med kundetilpasset dialog og tilbud.
  • Prosjektledelse for å etablere netthandelsløsning for ledende dagligvareaktør.
 • Betalingsløsninger og utsjekk i butikk
  • Prosjektledelse for bytte av betalingsløsning som inkluderer ID-oppslag for lojalitetsprogrammet for ledende dagligvareaktør
  • Pilotering av løsninger for selvutsjekk med mobil i butikk
  • Prosjektledelse for mobil betalingsløsning for ledende dagligvareaktør med støtte for kontobetaling (open banking/PSD2)
  • Prosjektledelse for mobil POS med betaling for restaurantkjede

Vareflytprosjekter

 • Prosjekteier, prosesseier og testledelse for innføring av ERP-system for grossist og butikk virksomheten til ledende apotek kjede
 • Prosjektledelse og testledelse for innføring av nytt lagersystem for ledende byggevarehus
 • Prosjektledelse for design, etablering og innføring av ny ERP-løsning for ledende byggevarehus
 • Prosjektledelse for take-away og levering for restaurantkjede

Infrastrukturprosjekter

 • Prosjektledelse for modernisering av betalingsterminaler med støtte for lojalitet
 • Prosjektledelse for design og pilotering av nytt WAN og LAN for butikk-kjede

Prosess-støtte

 • Prosjektledelse for å etablere forvaltningsrutiner for IT (IT4IT og ITIL)
 • Prosjektledelse for HR- og timeregistreringssystem for produksjonsbedrift
 • Prosjektledelse og testledelse for å etablere ny netthandelsbutikk for ledende apotek kjede, som viktig ledd i virksomhetens omni kanal strategi. Inkluderte lojalitets og markedsføringsmodul.
 • Prosjektledelse og testledelse for å erstatte netthandelsløsning for ledende sportskjede. Inkluderte nytt lojalitetssystem med kundetilpasset dialog og tilbud.
 • Prosjektledelse for å etablere netthandelsløsning for ledende dagligvareaktør.
 • Prosjektledelse for bytte av betalingsløsning som inkluderer ID oppslag for lojalitetsprogrammet for ledende dagligvareaktør
 • Pilotering av løsninger for selvutsjekk med mobil i butikk
 • Prosjektledelse for mobil betalingsløsning for ledende dagligvareaktør med støtte for konto betaling (open banking/PSD2)
 • Prosjektledelse for mobil POS med betaling for restaurantkjede

Kontaktperson:

Terje Espe

+47 905 69 146