Håkon Himle

Håkon Himle

Utdannet Cand Scient fra Universitetet i Oslo og Master of Management fra BI i Oslo med lang erfaring som prosjektleder for prosjekter innen IT-utvikling og IT infrastruktur


+47 913 53 344   |   

Linked In

Prosjektleder for IT og Datakom prosjekter

Håkon har lang erfaring fra prosjekter innen IT, Datakom og produktutvikling og har erfaring fra bransjer som Telecom, Forsikring og Transport.

Han har meget god forståelse for problemstillinger relatert til IT og Datakom, og er med sin forretningsmessige forståelse spesielt egnet til prosjektlederoppdrag i grenselandet IT/Datakom og business. Håkon er Prince2 og  Prince2 Agile sertifisert – i tillegg er han sertifisert Scrum master og har erfaring med agil prosjektmetodikk.


Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Produktutvikling
 • IT Infrastruktur
 • Datakom
 • IT Sikkerhet
 • Leverandøroppfølging
 • Testledelse

Ta kontakt for komplett CV


Hans-Jørgen Rom

Hans-Jørgen Rom

Hans-Jørgen Rom er siviløkonom fra NHH med spesialisering i Finans og har siden 2001 arbeidet som rådgiver for større norske og internasjonale virksomheter.


+47 416 80 941   |   

Linked In

Høy kompetanse

Hans-Jørgen har kjernekompetanse innenfor program- og prosjektledelse, lønnsomhetsforbedringer, virksomhetsutvikling, omstilling og endringsledelse.

Betydelig erfaring

Hans-Jørgen har betydelig erfaring fra bl.a. rådgivning innen finans og forsikring, kapital- og eiendomsforvaltning, telekommunikasjon og IT.


Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Omstilling
 • Endringsledelse og gevinstrealisering
 • Lønnsomhetsforbedringer
 • Leder-og organisasjonsutvikling
 • Økonomistyring

Ta kontakt for komplett CV


Dag Bjørndal

Dag Bjørndal

Dag Bjørndal er sivilingeniør fra University of Wyoming i USA (1989) og har en MBA fra Handelshøyskolen i Stockholm (2001). Han har omfattende erfaring fra linjeledelse og konsulentvirksomhet.


+47 909 35 700   |   

Linked In

Ledelse og forretningsutvikling

Før han startet som konsulent i 2003 jobbet Dag i Simonsen Elektro, Nera Satcom, Telenor Mobil og TDC og var prosjektleder og linjeleder med omfattende personal- og budsjettansvar. I over 15 år som konsulent har han arbeidet med prosjektledelse, midlertidig ledelse, økonomistyring, markedsanalyser, forretningsutvikling og endringsledelse.

Bred erfaring fra store norske selskap

Fra 2003 har Dag for det meste jobbet innenfor bransjene telekom, energi og finans for selskaper som Telenor, Canal Digital, Statkraft, Statnett, Hafslund Nett (Elvia), Fremtind Forsikring og Sparebank 1.


Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Økonomistyring
 • Forretningsutvikling
 • Digitalisering og prosessforbedringer
 • Lønnsomhetsforbedringer

Ta kontakt for komplett CV


Atle Gram

Atle Gram

Atle Gram er sivilingeniør/Master fra datalinjen på NTNU. Han har over 25 års erfaring fra IT-bransjen, og har omfattende erfaring fra linjeledelse og ledelse av prosjekter.


+47 901 26 462   |   

Linked In

Omfattende prosjektstyringserfaring

Atle Gram har prosjekterfaring både fra kundesiden og leverandørsiden, og har bred erfaring fra sitt arbeid som prosjektleder, prosjekteier, og som mentor for andre prosjektledere. Han har sterk IT-faglig bakgrunn, men har i tillegg god forståelse av IT fra et forretningsmessig perspektiv. Han har flere relevante sertifiseringer innenfor prosjektledelse og IT.

Solid ledererfaring

Atle har mange års ledererfaring fra ulike linjeleder-roller, inkludert roller som CIO, kvalitetsdirektør og leder av større resultatenheter med fullt salgs-, budsjett- og resultatansvar. Han jobber strukturert og målrettet, og har god evne til å kommunisere på alle nivåer av organisasjoner.


Kompetanseområder

 • Prosjekt- og programledelse
 • Leder- og organisasjonsutvikling
 • Kontraktsrådgivning
 • IT-styring
 • Personvern
 • Anskaffelser

Ta kontakt for komplett CV


Birger Christoffersen

Birger Christoffersen

Birger Christoffersen er sivilingeniør/Master fra datalinjen på NTNU. Han har over 30 års erfaring fra IT-bransjen, hovedsakelig innen konsulentbransjen.


+47 932 48 323   |   

Linked In

Allsidig ledererfaring

Birger har 20 års ledererfaring fra konsulentbransjen med fokus på porteføljeforvaltning, prosjektledelse, resultat- personal- og budsjettansvar.

Solid IT-kompetanse

Birger har sterk IT-faglig bakgrunn og forståelse for IT i et forretningsmessig perspektiv. Videre har han hatt ansvar for gjennomføring av meget store leveranseprosjekter.


Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Midlertidig ledelse
 • Integrasjon og spin-off
 • Leder- og organisasjonsutvikling
 • IT-styring

Ta kontakt for komplett CV


Arve Særvoll

Arve Særvoll

Arve Særvoll er siviløkonom fra NHH (1982) med spesialisering i regnskap og økonomistyring, og har omfattende erfaring fra linjeledelse og konsulentvirksomhet.


+47 958 04 630   | 

Linked In

Økonomi- og målstyring

Han har arbeidet 11 år med økonomi- og målstyring og bekledd roller som økonomikonsulent, økonomisjef og økonomidirektør. Siden 1993 har Arve vært bedriftsrådgiver, først ni år i PWC hvorav fem år som partner, og to år som adm. direktør.

Lederkompetanse

Siden 2003 har Arve ledet Nordic Adviser. I over 25 år som konsulent har han arbeidet mye med effektivisering, omstilling, lønnsomhetsforbedring, kunderelasjoner (B2B), økonomistyring, endringsledelse og lederutvikling. Arve er også mye brukt som midlertidig leder.

Store selskaper

Han har tidligere primært arbeidet med store industri og handelsebedrifter som Norsk Hydro, Norske Skog, Unitor, ABB, Umoe og Borregård. De siste ti årene har Arve for det meste jobbet med finansnæringen, investeringsselskaper og offentlige virksomheter.


Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Omstilling
 • Leder-og organisasjonsutvikling
 • Økonomistyring
 • Lønnsomhetsforbedringer

Ta kontakt for komplett CV


Harald Buset

Harald Buset

Harald har bred internasjonal erfaring fra ledende stillinger og prosjekter i ulike bransjer. Hans kommersielle og tekniske innsikt bidrar til å sikre gjennomføring av prosjekter og tiltak, som realiserer sentrale virksomhetsmål hos oppdragsgiverne.


+47 990 50 005   |   

Linked In

Virksomhetsstyring og prosjektledelse

Harald har bred erfaring med virksomhetsstyring, og han har gjennomført flere forretningskritiske prosjekter hvor samhandling mellom organisasjon, prosesser og systemer er avgjørende for suksess. Han har en god evne til å engasjere organisasjonen og samarbeidspartnere mot felles mål.

Internasjonal bakgrunn

Haralds internasjonale bakgrunn gjør at han kommuniserer godt med personer på tvers av landegrenser og kulturell bakgrunn. Han er nysgjerrig og mulighetsorientert med sterkt engasjement og målfokus.


Kompetanseområder

 • Prosjekt- og programledelse
 • Forretningsutvikling
 • Internasjonalisering
 • Strategi
 • Endrings- og gjennomføringsledelse
 • Multikanal og omnikanal
 • Anskaffelser
 • CRM
 • ERP
 • e-handel
 • Salg og markedsføring

Ta kontakt for komplett CV