Bilde av Ole Thomas Helgesen

Ole Thomas Helgesen

Bilde av Ole Thomas Helgesen

Ole Thomas Helgesen

Ole Thomas har en sivilingeniørgrad fra NTNU i industriell matematikk og har jobbet 12 år som konsulent i Accentures industrigruppe for Telekom, Media og Teknologi. Han har hatt virksomhetskritiske roller som prosjekt/programleder, funksjonell arkitekt og produkteier hos store norske teknologibedrifter.


+47 930 18 188   |   

Linked In

En erfaren leder av tverrfaglige team

Gjennom mange år som konsulent har Ole Thomas mye erfaring med å lede team som jobber med komplekse tverrfaglige oppgaver. Han liker godt å jobbe med tekniske og funksjonelle problemstillinger, og dykke ned i detaljene, uten å miste oversikt over det store bildet, gevinstrealisering og målsetningene til prosjektet eller selskapet han jobber for. Som leder beskrives han som empatisk, konstruktiv og motiverende.

Bred teknologierfaring

Ole Thomas har erfaring med arkitekturarbeid, sikkerhet, planlegging og ledelse i komplekse og virksomhetskritiske prosjekter. I tillegg til prosjektarbeid har han ledet den nordiske enheten med spesialisering innen nettverksteknologi. Han har jobbet mye med løsningsdesign og funksjonell arkitektur både innen nettverk, mellomvare og frontend-teknologi.


Kompetanseområder

 • Prosjekt og programledelse
 • Produkteierskap
 • Funksjonell arkitektur
 • Sikkerhet
 • Big data
 • Analysearbeid og forretningsutvikling
 • Bred teknologierfaring, fra nettverk til mellomvare og front end
 • Endringsledelse og kommunikasjon

Ta kontakt for komplett CV


Bilde av Eirik Hage Grøstad

Eirik Hage Grøstad

Bilde av Eirik Hage Grøstad

Eirik Hage Grøstad

Eirik Hage Grøstad er en erfaren leder med hovedtyngde på produktutvikling, endringsledelse og forretningsutvikling.


+47 482 42 866   |   

Linked In

Innovasjon, Vekst og Endringsmuskler

Eirik har bred erfaring innen produktutvikling, forretningsutvikling og ledelse fra Telekombransjen, Elbil-ladebransjen og Grønn Energi.
Som prosjektleder er Eirik en stor tilhenger av smidige arbeidsmetoder, gjerne i kombinasjon med tradisjonelle måter å organisere arbeidet på (Prince 2, ++).

Som Endringsleder har han ledet organisasjoner gjennom store organisasjonsendringer, utskifting av plattformer, restrukturering av produktmiljø og prosessendringer. Han har opparbeidet seg bred erfaring innen vekst og skalering av bedrifter innen nyskapende forretningsområder.
Han har sterk kommersiell forståelse gjennom sine år med produktlanseringer og GO-TO-Market arbeid.

Eirik er en analytisk og kreativ person, som brenner for innovasjon og vekst. Han har stor kapasitet og evne til å forstå kundens utfordringer og målsettinger.


Kompetanseområder

 • Produktutvikling
 • Forretningsutvikling
 • Endringsledelse
 • Innovasjon
 • Vekst
 • Strategi
 • Ledelse
 • Prosjektledelse
 • Organisasjonsendring

Språk

 • Norsk
 • Engelsk
 • Spansk

Ta kontakt for komplett CV


Kjetil Tveter

Kjetil Tveter

Kjetil Tveter er utdannet sivilingeniør fra NTNU (1992) og har ledet flere store og komplekse digitaliseringsprosjekter og -programmer innen privat og offentlig sektor hvor samhandling mellom organisasjon, prosesser og systemer er avgjørende for suksess.


+47 995 96 800   |   

Linked In

Prosjektledelse

Kjetil har solid erfaring som prosjektleder både fra kundesiden og leverandørsiden. Han har spisskompetanse innen CRM og kundereisen. Kjetil har relevante sertifiseringer innen program- og prosjektledelse og på flere CRM løsninger.

Bred erfaring og solid forretningsforståelse

Kjetil har for det meste erfaring fra bransjene telekom, energi, bank, forsikring og offentlig sektor. Han har solid forretningsforståelse, er analytisk og bidrar til at beslutninger kan fattes på et informativt grunnlag. Kjetil kommuniserer godt med alle nivåer i en organisasjon.


Kompetanseområder

 • Program- og prosjektledelse
 • Utredning og analyse
 • Anskaffelser
 • Digitalisering
 • Forretningsutvikling
 • CRM ekspert

Ta kontakt for komplett CV


Line Therese Jørgensen

Line Therese Jørgensen

Line er utdannet siviløkonom fra Handelsehøyskolen BI (1997) og har i tillegg 2 år utdanning fra NKI Datahøgskolen innen computer science (1992). Line har jobbet i både tekniske og merkantile miljøer og har med 20 års ledererfaring opparbeidet seg solid kompetanse innen både linjeledelse, prosjektledelse og endringsledelse.


+47 907 42 696   | 

Linked In

Ledererfaring

Line har ledet flere store og komplekse prosjekter innen et bredt spekter av fagområder, som f.eks. IT, digitalisering, anskaffelse, implementering og andre typer av endringsprosesser. Hun har hatt flere lederstillinger i store globale konsern, som Telenor og EY. Som leder er Line opptatt av å være tett på, sikre godt engasjement og involvere de rette nøkkelpersoner for å oppnå best mulig resultat.

Endringsledelse

Line har gjennom sitt lederskap og konsulenterfaring tilegnet seg betydelig innsikt og kompetanse innen endringsprosesser og endringsledelse. Hun setter seg raskt inn i nye problemstillinger og er analytisk og strukturert i sin tilnærming. Hun er en naturlig brobygger mellom ulike fagmiljøer og kommuniserer godt på alle nivå.

Bransjeerfaring

Line har jobbet innen mange ulike bransjer. Hun har lang fartstid fra telekommunikasjon og bredbåndstjenester og har ledet flere prosjekter innen forsikringsbransjen, offentlig sektor, eiendomsforvaltning og helseteknologi.


Kompetanseområder

 • Prosjektstyring og ledelse
 • Prosesskartlegging og –effektivisering
 • Styringsstruktur og styringsprosesser
 • Forretningsstrategi og prosesser
 • Tjenesteutvikling
 • Digitalisering
 • Outsourcing

Ta kontakt for komplett CV


Torgrim Torstveit

Torgrim Torstveit

Torgrim Torstveit har betydelig erfaring fra konsulentvirksomhet, sentrale lederstillinger og gründervirksomhet.


+47 986 99 990   |   

Linked In

Forretningsutvikling, virksomhets- og løsningsarkitektur, prosjekt- og endringsledelse

Torgrim har opparbeidet bred kompetanse innen forretningsutvikling, virksomhets- og løsningsarkitektur, prosjekt- og endringsledelse. Flere av hans oppdrag er knyttet til omfattende endringsinitiativ gjennom innføring av verdikjedeeffektivisering, organisasjonsendringer og implementering av teknologi. Han har opparbeidet høy kompetanse på CRM, e-commerce, salg, ordrebehandling, produksjon, lagerstyring og innkjøp.

Analytisk og resultatfokusert

Torgrim er analytisk og resultatfokusert, med evne til å ta et helhetlig engasjement for virksomhetens utfordringer og målsettinger. Han motiveres av arbeidsoppgaver og miljøer hvor hans lean tilnærming og forretningsforståelse, kombinert med teknologiforståelse, bidrar til en god endringsprosess som resulterer i ønsket resultatoppnåelse og realisering av gevinster.


Kompetanseområder

 • Virksomhets- og løsningsarkitektur
 • Program- og prosjektledelse
 • Endringsledelse
 • Verdikjedeeffektivisering
 • Organisasjonsendring
 • Forretningsutvikling
 • Ledelse
 • Porteføljestyring
 • Strategi
 • Anskaffelser

Ta kontakt for komplett CV


Thomas Wiehe

Thomas Wiehe

Thomas er sertifisert innen ISTQB, Prince2, og som Agile Scrummaster.
Han er utdannet Master of Science fra University of Strathclyde i UK.


+47 952 23 208   |   

Linked In

Prosjekt- og testledelse

Thomas har over 20 års erfaring som konsulent innen prosjekt- og testledelse, fra retail, media/IT, helsesektoren og bank/finans.

Økonomisk og teknisk bakgrunn

Thomas har evnen til å bygge gode team, og skaper entusiasme for leveranser i prosjekter. Med økonomisk og teknisk bakgrunn og dyp forståelse for IT i et forretningsmessig perspektiv, kan han betjene flere roller på kundesiden i prosjekt.

Han har flere relevante sertifiseringer.


Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Omstilling
 • Integrasjon og spin-off
 • Leder-og organisasjonsutvikling
 • IT-styring

Ta kontakt for komplett CV


Terje Espe

Terje Espe

Terje Espe har hovedfag informatikk fra NTNU (1991) og vært partner i Nordic Adviser fra oppstart i 2003.


+47 905 69 146   |   

Linked In

Prosjektledelse og midlertidig ledelse

Terje har 30 års erfaring fra rådgivning- og konsulentbransjen gjennom prosjektledelse og midlertidig ledelse for flere norske selskaper. Herunder resultat-, personal- og budsjettansvar. Terje har sterk IT faglig bakgrunn og forståelse for IT i et forretningsmessig perspektiv.

Kommunikasjon og forretningsforståelse

Flere store omstillingsprosjekter med mange avhengigheter til IT er gjennomført – oftest på kundesiden. Terje har evnen til å kommunisere med alle nivå i organisasjoner, kombinert med forretningsforståelse og forståelse av IT for å støtte forretningsprosesser.


Kompetanseområder

 • Program- og prosjektledelse
 • Endrings- og gjennomføringsledelse
 • Ledelse – midlertidig ledelse
 • Forretningsutvikling
 • Digitalisering
 • Anskaffelser
 • Prosess- og verdikjedeeffektivisering

Ta kontakt for komplett CV


Stein H. Hagen

Stein H. Hagen

Stein H. Hagen er siviløkonom (NHH) og cand. mag. i matematikk (UiO).


+47 991 60 810   |   

Linked In

Solid ledererfaring

Stein Hagen har arbeidet i nær 30 år som konsulent og i lederstillinger i selskaper som PricewaterhouseCoopers, Telenor, Agresso, EDB Business Partner, Stein Hagen Consulting og Nordic Adviser.

Store utviklings- og implementeringsprosjekter

Stein har primært jobbet innenfor IT-området, og har ledet flere store utviklings- og implementeringsprosjekter. Steins spesialkompetanse ligger i grensesnittet mellom IT, forretningsprosesser og strategi.


Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Midlertidig ledelse
 • IT-styring

Ta kontakt for komplett CV


Rolf Christian Malm

Rolf Christian Malm

Rolf Christian er sivilingeniør (1996) og MBA (2003) og har vært partner i Nordic Adviser siden 2006. Han har 20 års erfaring som prosjektleder og bedriftsrådgiver. Han trives godt i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi.


+47 466 69 694   |   

Linked In

Store norske og internasjonale selskaper

Gjennom sitt arbeid har Rolf Christian opparbeidet betydelig erfaring som rådgiver for store norske og internasjonale selskaper. Han har spesialkompetanse innen program- og prosjektledelse, forretningsutvikling og digitalisering.

Bred erfaring og solid forretningsforståelse

Rolf Christian kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig, med alle nivåer i en organisasjon, og har en styrke i å forklare komplekse tekniske utfordringer til beslutningstagere. Med god forretningsforståelse og for hvordan IT støtter kritiske forretningsprosesser, kan han betjene roller både på IT-siden og forretningssiden, gjerne i større utviklingsprosjekter. Han har de siste årene opparbeidet erfaring med kombinasjon av tradisjonell prosjektledelse og smidig utvikling samt on-, near-, og off-shoring av it-tjenester.


Kompetanseområder

 • Program- og prosjektledelse
  • Prince II Practitioner
  • SAFe - Large Scale Agile
 • Endringsledelse
  • Prosci endringsledelse
 • Porteføljestyring og metode
 • Digitalisering

Ta kontakt for komplett CV


Jan Otto Andresen

Jan Otto Andresen

Jan Otto Andresen har høyere utdannelse innenfor IT og har arbeidet i IT industrien siden 1988, først som utvikler, siden som arkitekt, testleder og prosjektleder.


+47 982 24 970   |   

Linked In

Retail, industri, offentlig sektor og bank/finans

Jan Otto har mer enn 30 års erfaring som konsulent og har arbeidet med mange forskjellige kunder i Norge og andre europeiske land. Noen av de viktigste bransjene er retail, industri, offentlig sektor og bank/finans.

Store prosjekter

Jan Otto har som testleder og prosjektleder erfaring både fra kundesiden og leverandørsiden. Han har bred erfaring fra store prosjekter og har i sitt arbeid også hatt roller som mentor for andre prosjektledere. Han har en sterk IT-faglig bakgrunn, men har i tillegg god forståelse av IT fra et forretningsmessig perspektiv. Han har relevante sertifiseringer.

Gode kommunikasjonsevner

Jan Otto bygger gode strukturerte team, og skaper entusiasme for leveranser i prosjekter. Han jobber målrettet, og har god evne til å kommunisere på alle nivåer av organisasjoner.


Kompetanseområder

 • Prosjekt- og programledelse
 • Testledelse
 • Anskaffelser
 • Omstilling
 • IT-styring

Ta kontakt for komplett CV