Kjetil Tveter

Kjetil Tveter

Kjetil Tveter er utdannet sivilingeniør fra NTNU (1992) og har ledet flere store og komplekse digitaliseringsprosjekter og -programmer innen privat og offentlig sektor hvor samhandling mellom organisasjon, prosesser og systemer er avgjørende for suksess.


+47 995 96 800   |   

Linked In

Prosjektledelse

Kjetil har solid erfaring som prosjektleder både fra kundesiden og leverandørsiden. Han har spisskompetanse innen CRM og kundereisen. Kjetil har relevante sertifiseringer innen program- og prosjektledelse og på flere CRM løsninger.

Bred erfaring og solid forretningsforståelse

Kjetil har for det meste erfaring fra bransjene telekom, energi, bank, forsikring og offentlig sektor. Han har solid forretningsforståelse, er analytisk og bidrar til at beslutninger kan fattes på et informativt grunnlag. Kjetil kommuniserer godt med alle nivåer i en organisasjon.


Kompetanseområder

 • Program- og prosjektledelse
 • Utredning og analyse
 • Anskaffelser
 • Digitalisering
 • Forretningsutvikling
 • CRM ekspert

Ta kontakt for komplett CV


Line Therese Jørgensen

Line Therese Jørgensen

Line er utdannet siviløkonom fra Handelsehøyskolen BI (1997) og har i tillegg 2 år utdanning fra NKI Datahøgskolen innen computer science (1992). Line har jobbet i både tekniske og merkantile miljøer og har med 20 års ledererfaring opparbeidet seg solid kompetanse innen både linjeledelse, prosjektledelse og endringsledelse.


+47 907 42 696   | 

Linked In

Ledererfaring

Line har ledet flere store og komplekse prosjekter innen et bredt spekter av fagområder, som f.eks. IT, digitalisering, anskaffelse, implementering og andre typer av endringsprosesser. Hun har hatt flere lederstillinger i store globale konsern, som Telenor og EY. Som leder er Line opptatt av å være tett på, sikre godt engasjement og involvere de rette nøkkelpersoner for å oppnå best mulig resultat.

Endringsledelse

Line har gjennom sitt lederskap og konsulenterfaring tilegnet seg betydelig innsikt og kompetanse innen endringsprosesser og endringsledelse. Hun setter seg raskt inn i nye problemstillinger og er analytisk og strukturert i sin tilnærming. Hun er en naturlig brobygger mellom ulike fagmiljøer og kommuniserer godt på alle nivå.

Bransjeerfaring

Line har jobbet innen mange ulike bransjer. Hun har lang fartstid fra telekommunikasjon og bredbåndstjenester og har ledet flere prosjekter innen forsikringsbransjen, offentlig sektor, eiendomsforvaltning og helseteknologi.


Kompetanseområder

 • Prosjektstyring og ledelse
 • Prosesskartlegging og –effektivisering
 • Styringsstruktur og styringsprosesser
 • Forretningsstrategi og prosesser
 • Tjenesteutvikling
 • Digitalisering
 • Outsourcing

Ta kontakt for komplett CV


Torgrim Torstveit

Torgrim Torstveit

Torgrim Torstveit har betydelig erfaring fra konsulentvirksomhet, sentrale lederstillinger og gründervirksomhet.


+47 986 99 990   |   

Linked In

Forretningsutvikling, virksomhets- og løsningsarkitektur, prosjekt- og endringsledelse

Torgrim har opparbeidet bred kompetanse innen forretningsutvikling, virksomhets- og løsningsarkitektur, prosjekt- og endringsledelse. Flere av hans oppdrag er knyttet til omfattende endringsinitiativ gjennom innføring av verdikjedeeffektivisering, organisasjonsendringer og implementering av teknologi. Han har opparbeidet høy kompetanse på CRM, e-commerce, salg, ordrebehandling, produksjon, lagerstyring og innkjøp.

Analytisk og resultatfokusert

Torgrim er analytisk og resultatfokusert, med evne til å ta et helhetlig engasjement for virksomhetens utfordringer og målsettinger. Han motiveres av arbeidsoppgaver og miljøer hvor hans lean tilnærming og forretningsforståelse, kombinert med teknologiforståelse, bidrar til en god endringsprosess som resulterer i ønsket resultatoppnåelse og realisering av gevinster.


Kompetanseområder

 • Virksomhets- og løsningsarkitektur
 • Program- og prosjektledelse
 • Endringsledelse
 • Verdikjedeeffektivisering
 • Organisasjonsendring
 • Forretningsutvikling
 • Ledelse
 • Porteføljestyring
 • Strategi
 • Anskaffelser

Ta kontakt for komplett CV


Thomas Wiehe

Thomas Wiehe

Thomas er sertifisert innen ISTQB, Prince2, og som Agile Scrummaster.
Han er utdannet Master of Science fra University of Strathclyde i UK.


+47 952 23 208   |   

Linked In

Prosjekt- og testledelse

Thomas har over 20 års erfaring som konsulent innen prosjekt- og testledelse, fra retail, media/IT, helsesektoren og bank/finans.

Økonomisk og teknisk bakgrunn

Thomas har evnen til å bygge gode team, og skaper entusiasme for leveranser i prosjekter. Med økonomisk og teknisk bakgrunn og dyp forståelse for IT i et forretningsmessig perspektiv, kan han betjene flere roller på kundesiden i prosjekt.

Han har flere relevante sertifiseringer.


Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Omstilling
 • Integrasjon og spin-off
 • Leder-og organisasjonsutvikling
 • IT-styring

Ta kontakt for komplett CV


Terje Espe

Terje Espe

Terje Espe har hovedfag informatikk fra NTNU (1991) og vært partner i Nordic Adviser fra oppstart i 2003.


+47 905 69 146   |   

Linked In

Prosjektledelse og midlertidig ledelse

Terje har 30 års erfaring fra rådgivning- og konsulentbransjen gjennom prosjektledelse og midlertidig ledelse for flere norske selskaper. Herunder resultat-, personal- og budsjettansvar. Terje har sterk IT faglig bakgrunn og forståelse for IT i et forretningsmessig perspektiv.

Kommunikasjon og forretningsforståelse

Flere store omstillingsprosjekter med mange avhengigheter til IT er gjennomført – oftest på kundesiden. Terje har evnen til å kommunisere med alle nivå i organisasjoner, kombinert med forretningsforståelse og forståelse av IT for å støtte forretningsprosesser.


Kompetanseområder

 • Program- og prosjektledelse
 • Endrings- og gjennomføringsledelse
 • Ledelse – midlertidig ledelse
 • Forretningsutvikling
 • Digitalisering
 • Anskaffelser
 • Prosess- og verdikjedeeffektivisering

Ta kontakt for komplett CV


Stein H. Hagen

Stein H. Hagen

Stein H. Hagen er siviløkonom (NHH) og cand. mag. i matematikk (UiO).


+47 991 60 810   |   

Linked In

Solid ledererfaring

Stein Hagen har arbeidet i nær 30 år som konsulent og i lederstillinger i selskaper som PricewaterhouseCoopers, Telenor, Agresso, EDB Business Partner, Stein Hagen Consulting og Nordic Adviser.

Store utviklings- og implementeringsprosjekter

Stein har primært jobbet innenfor IT-området, og har ledet flere store utviklings- og implementeringsprosjekter. Steins spesialkompetanse ligger i grensesnittet mellom IT, forretningsprosesser og strategi.


Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Midlertidig ledelse
 • IT-styring

Ta kontakt for komplett CV


Rolf Christian Malm

Rolf Christian Malm

Rolf Christian er sivilingeniør (1996) og MBA (2003) og har vært partner i Nordic Adviser siden 2006. Han har 20 års erfaring som prosjektleder og bedriftsrådgiver. Han trives godt i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi.


+47 466 69 694   |   

Linked In

Store norske og internasjonale selskaper

Gjennom sitt arbeid har Rolf Christian opparbeidet betydelig erfaring som rådgiver for store norske og internasjonale selskaper. Han har spesialkompetanse innen program- og prosjektledelse, forretningsutvikling og digitalisering.

Bred erfaring og solid forretningsforståelse

Rolf Christian kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig, med alle nivåer i en organisasjon, og har en styrke i å forklare komplekse tekniske utfordringer til beslutningstagere. Med god forretningsforståelse og for hvordan IT støtter kritiske forretningsprosesser, kan han betjene roller både på IT-siden og forretningssiden, gjerne i større utviklingsprosjekter. Han har de siste årene opparbeidet erfaring med kombinasjon av tradisjonell prosjektledelse og smidig utvikling samt on-, near-, og off-shoring av it-tjenester.


Kompetanseområder

 • Program- og prosjektledelse
  • Prince II Practitioner
  • SAFe - Large Scale Agile
 • Endringsledelse
  • Prosci endringsledelse
 • Porteføljestyring og metode
 • Digitalisering

Ta kontakt for komplett CV


Jan Otto Andresen

Jan Otto Andresen

Jan Otto Andresen har høyere utdannelse innenfor IT og har arbeidet i IT industrien siden 1988, først som utvikler, siden som arkitekt, testleder og prosjektleder.


+47 982 24 970   |   

Linked In

Retail, industri, offentlig sektor og bank/finans

Jan Otto har mer enn 30 års erfaring som konsulent og har arbeidet med mange forskjellige kunder i Norge og andre europeiske land. Noen av de viktigste bransjene er retail, industri, offentlig sektor og bank/finans.

Store prosjekter

Jan Otto har som testleder og prosjektleder erfaring både fra kundesiden og leverandørsiden. Han har bred erfaring fra store prosjekter og har i sitt arbeid også hatt roller som mentor for andre prosjektledere. Han har en sterk IT-faglig bakgrunn, men har i tillegg god forståelse av IT fra et forretningsmessig perspektiv. Han har relevante sertifiseringer.

Gode kommunikasjonsevner

Jan Otto bygger gode strukturerte team, og skaper entusiasme for leveranser i prosjekter. Han jobber målrettet, og har god evne til å kommunisere på alle nivåer av organisasjoner.


Kompetanseområder

 • Prosjekt- og programledelse
 • Testledelse
 • Anskaffelser
 • Omstilling
 • IT-styring

Ta kontakt for komplett CV


Håkon Himle

Håkon Himle

Utdannet Cand Scient fra Universitetet i Oslo og Master of Management fra BI i Oslo med lang erfaring som prosjektleder for prosjekter innen IT-utvikling og IT infrastruktur


+47 913 53 344   |   

Linked In

Prosjektleder for IT og Datakom prosjekter

Håkon har lang erfaring fra prosjekter innen IT, Datakom og produktutvikling og har erfaring fra bransjer som Telecom, Forsikring og Transport.

Han har meget god forståelse for problemstillinger relatert til IT og Datakom, og er med sin forretningsmessige forståelse spesielt egnet til prosjektlederoppdrag i grenselandet IT/Datakom og business. Håkon er Prince2 og  Prince2 Agile sertifisert – i tillegg er han sertifisert Scrum master og har erfaring med agil prosjektmetodikk.


Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Produktutvikling
 • IT Infrastruktur
 • Datakom
 • IT Sikkerhet
 • Leverandøroppfølging
 • Testledelse

Ta kontakt for komplett CV


Hans-Jørgen Rom

Hans-Jørgen Rom

Hans-Jørgen Rom er siviløkonom fra NHH med spesialisering i Finans og har siden 2001 arbeidet som rådgiver for større norske og internasjonale virksomheter.


+47 416 80 941   |   

Linked In

Høy kompetanse

Hans-Jørgen har kjernekompetanse innenfor program- og prosjektledelse, lønnsomhetsforbedringer, virksomhetsutvikling, omstilling og endringsledelse.

Betydelig erfaring

Hans-Jørgen har betydelig erfaring fra bl.a. rådgivning innen finans og forsikring, kapital- og eiendomsforvaltning, telekommunikasjon og IT.


Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Omstilling
 • Endringsledelse og gevinstrealisering
 • Lønnsomhetsforbedringer
 • Leder-og organisasjonsutvikling
 • Økonomistyring

Ta kontakt for komplett CV