Bilde Oddgeir

Oddgeir Søberg

Bilde Oddgeir

Oddgeir Søberg


+47 992 61 040   | 

Linked In

Ledelse innen IT og Telecom

Oddgeir har opparbeidet seg lang erfaring som mellomleder og prosjektleder, med kontaktpunkter både nasjonalt og internasjonalt. Han har jobbet mye med effektivisering og endringsledelse innenfor Service Management.

Effektiv med bred erfaring

Oddgeir har en tydelig lederstil, med gode kommunikasjonsevner og stor arbeidskapasitet. Han har jobbet mye innenfor IT Service Management med fokus på kontinuerlig forbedring for å sikre effektive leveranser. Han har hatt flere roller med personalledelse, bygget service- og support organisasjoner, og de senere år med prosjekt- og programledelse.


Kompetanseområder

 • Prosjekt- og programledelse
 • Ledelse, endringsledelse
 • Service Management (ITIL)
 • Anskaffelser

Ta kontakt for komplett CV


Line Therese Jørgensen

Line Therese Jørgensen

Line er utdannet siviløkonom fra Handelsehøyskolen BI (1997) og har i tillegg 2 år utdanning fra NKI Datahøgskolen innen computer science (1992). Line har jobbet i både tekniske og merkantile miljøer og har over 20 års ledererfaring og opparbeidet seg solid kompetanse innen både linjeledelse, prosjektledelse og endringsledelse.


+47 907 42 696   | 

Linked In

Ledererfaring

Line har ledet flere store og komplekse prosjekter innen et bredt spekter av fagområder, som f.eks. IT, digitalisering, anskaffelse, implementering og andre typer av endringsprosesser. Hun har hatt flere lederstillinger i store globale konsern, som Telenor og EY. Som leder er Line opptatt av å være tett på, sikre godt engasjement og involvere de rette nøkkelpersoner for å oppnå best mulig resultat.

Endringsledelse

Line har gjennom sitt lederskap og konsulenterfaring tilegnet seg betydelig innsikt og kompetanse innen endringsprosesser og endringsledelse. Hun setter seg raskt inn i nye problemstillinger og er analytisk og strukturert i sin tilnærming. Hun er en naturlig brobygger mellom ulike fagmiljøer og kommuniserer godt på alle nivå.

Bransjeerfaring

Line har jobbet innen mange ulike bransjer. Hun har lang fartstid fra bl.a. telekommunikasjon og bredbåndstjenester, ledet flere prosjekter innen forsikringsbransjen, offentlig sektor, eiendomsforvaltning, helseteknologi for å nevne noen.


Kompetanseområder

 • Prosjektstyring og ledelse
 • Prosesskartlegging og –effektivisering
 • Styringsstruktur og styringsprosesser
 • Forretningsstrategi og prosesser
 • Tjenesteutvikling
 • Digitalisering
 • Outsourcing

Ta kontakt for komplett CV


Torgrim Torstveit

Torgrim Torstveit

Torgrim Torstveit har betydelig erfaring fra konsulentvirksomhet, sentrale lederstillinger og gründervirksomhet.


+47 986 99 990   |   

Linked In

Forretningsutvikling, virksomhets- og løsningsarkitektur, prosjekt- og endringsledelse

Han har opparbeidet bred kompetanse innen forretningsutvikling, virksomhets- og løsningsarkitektur, prosjekt- og endringsledelse. Flere av hans oppdrag er knyttet til omfattende endringsinitiativ gjennom innføring av verdikjedeeffektivisering, organisasjonsendringer og implementering av teknologi. Han har opparbeidet høy kompetanse på CRM, e-commerce, salg, ordrebehandling, produksjon, lagerstyring og innkjøp.

Analytisk og resultatfokusert

Torgrim er analytisk og resultatfokusert, med evne til å ta et helhetlig engasjement for virksomhetens utfordringer og målsettinger. Han motiveres av arbeidsoppgaver og miljøer hvor hans lean tilnærming og forretningsforståelse, kombinert med teknologiforståelse, bidrar til en god endringsprosess som resulterer i ønsket resultatoppnåelse og realisering av gevinster.


Kompetanseområder

 • Virksomhets- og løsningsarkitektur
 • Program- og prosjektledelse
 • Endringsledelse
 • Verdikjedeeffektivisering
 • Organisasjonsendring
 • Forretningsutvikling
 • Ledelse
 • Porteføljestyring
 • Strategi
 • Anskaffelser

Ta kontakt for komplett CV


Thomas Wiehe

Thomas Wiehe

Thomas er sertifisert innen ISTQB, Prince2, og som Agile Scrummaster.
Han er utdannet Master of Science fra University of Strathclyde i UK.


+47 952 23 208   |   

Linked In

Prosjekt- og testledelse

Thomas har over 15 års erfaring som konsulent innen prosjekt- og testledelse, fra retail, media/IT, helsesektoren og bank/finans.

Økonomisk og teknisk bakgrunn

Han bygger gode team, og skaper entusiasme for leveranser i prosjekter. Thomas har økonomisk og teknisk bakgrunn og dyp forståelse for IT i et forretningsmessig perspektiv.

Han har flere relevante sertifiseringer.


Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Omstilling
 • Integrasjon og spin-off
 • Leder-og organisasjonsutvikling
 • IT-styring

Ta kontakt for komplett CV


Terje Espe

Terje Espe

Terje Espe har hovedfag informatikk fra NTNU (1991) og vært partner i Nordic Adviser fra oppstart i 2003.


+47 905 69 146   |   

Linked In

Prosjektledelse og midlertidig ledelse

Han har 25 års erfaring fra rådgivning- og konsulentbransjen gjennom prosjektledelse og midlertidig ledelse for flere norske selskaper. Herunder resultat-, personal- og budsjettansvar. Terje har sterk IT faglig bakgrunn og forståelse for IT i et forretningsmessig perspektiv.

Kommunikasjon og forretningsforståelse

Flere store omstillingsprosjekter med mange avhengigheter til IT er gjennomført – oftest på kundesiden. God evne til å kommunikasjon med alle nivå i organisasjoner kombinert med forretningsforståelse og forståelse av IT for å støtte forretningsprosesser.


Kompetanseområder

 • Program- og prosjektledelse
 • Endrings- og gjennomføringsledelse
 • Ledelse – midlertidig ledelse
 • Forretningsutvikling
 • Digitalisering
 • Anskaffelser
 • Prosess- og verdikjedeeffektivisering

Ta kontakt for komplett CV


Stein H. Hagen

Stein H. Hagen

Stein H. Hagen er siviløkonom (NHH) og cand. mag. i matematikk (UiO).


+47 991 60 810   |   

Linked In

Solid ledererfaring

Han har arbeidet i nær 30 år som konsulent og i lederstillinger i selskaper som PricewaterhouseCoopers, Telenor, Agresso, EDB Business Partner, Stein Hagen Consulting og Nordic Adviser.

Store utviklings- og implementeringsprosjekter

Stein har primært jobbet innenfor IT-området, og har ledet flere store utviklings- og implementeringsprosjekter. Steins spesialkompetanse ligger i grensesnittet mellom IT, forretningsprosesser og strategi.


Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Midlertidig ledelse
 • IT-styring

Ta kontakt for komplett CV


Rolf Christian Malm

Rolf Christian Malm

Rolf Christian er sivilingeniør (1996) og MBA (2003), har 20 års erfaring som konsulent og prosjektleder og har vært partner i Nordic Adviser siden 2008.


+47 466 69 694   |   

Linked In

Store norske og internasjonale selskaper

Gjennom sitt arbeid har Rolf Christian opparbeidet betydelig erfaring som rådgiver for store norske og internasjonale selskaper. Han har spesialkompetanse innen program- og prosjektledelse, forretningsutvikling og digitalisering.

Bred erfaring og solid forretningsforståelse

Han kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig, med alle nivåer i en organisasjon, og har en styrke i å forklare komplekse tekniske utfordringer til beslutningstagere. Med god forretningsforståelse og bruk av IT for å støtte kritiske forretningsprosesser, kan han betjene roller både på IT-siden og forretningssiden, gjerne i større utviklingsprosjekter. Han har de siste årene opparbeidet erfaring med både smidig utvikling samt off-shoring.


Kompetanseområder

 • Program- og prosjektledelse
 • Endringsledelse
 • Digitalisering
 • Integrasjon og spin-off

Ta kontakt for komplett CV


Jan Otto Andresen

Jan Otto Andresen

Jan Otto Andresen har høyere utdannelse innenfor IT og har arbeidet i IT industrien siden 1988. Erfaring både som utvikler, arkitekt, testleder og prosjektleder.


+47 982 24 970   |   

Linked In

Retail, industri, offentlig sektor og bank/finans

Jan Otto har mer enn 30 års erfaring som konsulent og arbeidet som utvikler, arkitekt, testleder og prosjektleder. Han har arbeidet med mange forskjellige kunder i Norge og andre europeiske land. Noen av de viktigste bransjene er retail, industri, offentlig sektor og bank/finans.

Store prosjekter

Jan Otto har de siste 20 årene arbeidet som testleder og prosjektleder og har prosjekterfaring både fra kundesiden og leverandørsiden. Han har bred erfaring fra store prosjekter og har i sitt arbeid også hatt roller som mentor for andre prosjektledere. Han har en sterk IT-faglig bakgrunn, men har i tillegg god forståelse av IT fra et forretningsmessig perspektiv. Han har relevante sertifiseringer.

Gode kommunikasjonsevner

Jan Otto bygger gode strukturerte team, og skaper entusiasme for leveranser i prosjekter. Han jobber målrettet, og har god evne til å kommunisere på alle nivåer av organisasjoner.


Kompetanseområder

 • Prosjekt- og programledelse
 • Testledelse
 • Anskaffelser
 • Omstilling
 • IT-styring

Ta kontakt for komplett CV


Håkon Himle

Håkon Himle

Utdannet Cand Scient fra Universitetet i Oslo og Master of Management fra BI i Oslo med lang erfaring som prosjektleder for prosjekter innen IT utvikling og IT infrastruktur


+47 913 53 344   |   

Linked In

Prosjektleder for IT og Datakom prosjekter

Håkon har lang erfaring fra prosjekter innen IT, Datakom og produktutvikling og har erfaring fra bransjer som Telecom, Forsikring og Transport.

Han har meget god forståelse for problemstillinger relatert til IT og Datakom, og er med sin forretningsmessige forståelse spesielt egnet til prosjektlederoppdrag i grenselandet IT/Datakom og business. Håkon er Prince2 og  Prince2 Agile sertifisert – i tillegg er han sertifisert Scrum master og har erfaring med agil prosjektmetodikk.


Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Produktutvikling
 • IT Infrastruktur
 • Datakom
 • IT Sikkerhet
 • Leverandøroppfølging
 • Testledelse

Ta kontakt for komplett CV


Hans-Jørgen Rom

Hans-Jørgen Rom

Hans-Jørgen Rom er siviløkonom fra NHH med spesialisering i Finans og har siden 2001 arbeidet som rådgiver for større norske og internasjonale virksomheter.


+47 416 80 941   |   

Linked In

Høy kompetanse

Hans-Jørgen har kjernekompetanse innenfor program- og prosjektledelse, lønnsomhetsforbedringer, virksomhetsutvikling, omstilling og endringsledelse.

Betydelig erfaring

Hans-Jørgen har betydelig erfaring fra bl.a. rådgivning innen finans og forsikring, kapital- og eiendomsforvaltning, telekommunikasjon og IT.


Kompetanseområder

 • Prosjektledelse
 • Omstilling
 • Endringsledelse og gevinstrealisering
 • Lønnsomhetsforbedringer
 • Leder-og organisasjonsutvikling
 • Økonomistyring

Ta kontakt for komplett CV